Pilots civiel medegebruik vliegbasis Gilze-Rijen vertraagd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemente Gilze en Rijen

Er zijn plannen om bedrijven mede gebruik te laten maken van de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Met een brief informeerde het Ministerie van Defensie de gemeente over de stand van zaken.

Pilots civiel medegebruik vliegbasis Gilze-Rijen vertraagd

In de brief geeft het ministerie aan dat de voorgenomen pilots met de ANWB en de gyrocopter zich nog steeds in een voorbereidende fase bevinden.

Uit de brief blijkt verder dat plannen pas in de praktijk worden gebracht nadat de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd en alle formele besluiten zijn genomen. Op 3 september staat de brief op de agenda van de raadscommissie Ruimte.

Het gemeentebestuur van Gilze en Rijen blijft alle ontwikkelingen rondom civiel medegebruik van de vliegbasis met belangstelling volgen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!