Plan voor 'Bereikbaar Zuid-Nederland'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben de afgelopen weken intensief samengewerkt op zoek naar de beste strategie met bijpassend maatregelenpakket om Zuid-Nederland bereikbaar en leefbaar te houden.

Plan voor 'Bereikbaar Zuid-Nederland'

Het plan van de regio is samengebracht in het bidbook ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’. Dit bidbook is de regionale inbreng voor verdere gesprekken met het Rijk over de aanpak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Zuid-Nederland. 

Motie Hoogland

Het proces om te komen tot dit bidbook met een strategie om de regio bereikbaar te houden is een direct gevolg van opdracht van de Tweede Kamer met de motie Hoogland. Daarin vroeg de Tweede Kamer de regio om met een ‘gedragen maatregelenplan’ te komen nu het project de Ruit Eindhoven niet langer gerealiseerd wordt. Met 141 deelnemers uit de hele regio is gewerkt aan een samenhangend pakket van maatregelen. Dit pakket past bij de ambitie om Brabant op een slimme en robuuste manier bereikbaar te houden. 

Samen, slim en robuust

Zuid-Nederland heeft de ambitie om de slimste snelweg van Europa als eerste hier in Brabant en Limburg te gaan realiseren door slimme technieken op gebied van mobiliteit uit te gaan rollen op de A58, de A2 en de A67. Die nieuwe technieken wil de regio ook toepassen in de regio Zuidoost-Brabant om die slimste regio van de wereld ook in de toekomst bereikbaar te houden. Ook wil de regio Zuidoost-Brabant aan de slag met een co-modaal verkeerssysteem door verbeteringen op het gebied van openbaar vervoer en fietsgebruik en de bundeling van autoverkeer naar enkele prioritaire wegen. Daarnaast stellen de opstellers van het bidbook voor om een aantal concrete knelpunten in het infrastructuurnetwerk robuust op te lossen om zo een betrouwbare reistijd te kunnen garanderen en de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken met een zogenaamde adaptieve agenda die ruimte biedt om te experimenteren.

Aanbod

Dit maatregelenpakket past bij de ambitie die we als regio hebben en past volgens de regio ook bij de ambitie van de minister. Met dit bidbook doet de regio minister Schultz van Haegen een aanbod om de mobiliteitsambities op een vernieuwende manier echt aan te pakken.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!