Plannen onderwijs sluiten goed aan bij topsectoren

  • Onderwijs & Training
  • Bron: VNO-NCW

De plannen die hogescholen en universiteiten hebben ingediend, met daarin afspraken over onderwijskwaliteit, studiesucces en profilering van onderwijsinstellingen, sluiten goed aan op de wensen van de topsectoren.

Plannen onderwijs sluiten goed aan bij topsectoren

Dat blijkt uit de adviezen van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek aan Staatssecretaris Zijlstra. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de afrekenbare plannen van de onderwijsinstellingen, waarvan dat meeste adviezen het label ‘zeer goed’ van de Reviewcommissie hebben gekregen.

Prestatieafspraken

Universiteiten en hogescholen zullen worden afgerekend op basis van de prestatieafspraken. De bekostiging van de hoger onderwijsinstellingen wordt hiermee afhankelijk van het behalen van de prestatieafspraken. Volgens de ondernemingsorganisaties ligt hiermee een goede basis om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het onderwijs en onderzoek te laten aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven.

Centres of Expertise


Uit de eerste indruk van de adviezen blijkt dat de human capital agenda’s en innovatiecontracten van de topsectoren goed terugkomen in de ambities van de onderwijsinstellingen. Zo heeft de reviewcommissie positief geadviseerd over achttien voorstellen van hogescholen om ‘Centres of Expertise’ op te richten. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen hierin de krachten bundelen. Voor alle topsectoren, evenals voor de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, is een ‘Center of Expertise’ toegekend.

Uitbreiden prestatiebekostiging


De ondernemingsorganisaties zijn verheugd over de heldere en concrete adviezen van de reviewcommissie over de prestatieafspraken. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten er wel voor om de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs verder uit te breiden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!