Plannen Railterminal Barneveld concreter

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: Regio FoodValley

Het college van B&W van Barneveld laat dit jaar een businesscase en een locatiestudie uitvoeren ten behoeve van de realisering van een goederenoverslagterminal in Barneveld.

Plannen Railterminal Barneveld concreter

Uit eerder onderzoek is gebleken dat in Barneveld, Regio FoodValley en de Regio Amersfoort voldoende containercapaciteit is voor een succesvolle railterminal.

De keuze voor een railterminal is Barneveld is niet zonder reden:

 • De gemeente Barneveld heeft in Regio FoodValley een concentratie- en opvangfunctie voor bedrijven in de transport- en logistieke sector;
 • De spoorlijn Amersfoort- Apeldoorn is een belangrijke Europese spoorverbinding en hét alternatief voor de internationale lijn Utrecht-Arnhem omdat deze spoorlijn een zwaarwegende functie heeft op het gebied van personenvervoer (HSL);
 • De gemeente Barneveld heeft op het nieuwe bedrijventerrein Harselaar Zuid – als enige gemeente in de regio – ruimte voor het huisvesten van bedrijven met een hogere milieucategorie (tot 5.2);
 • Er is in Barneveld, Regio FoodValley of Regio Amersfoort geen mogelijkheid om goederen via het spoor te verladen.

Haalbaarheid

De afgelopen periode hebben twee onderzoeken plaatsgevonden: een inventarisatie van de containercapaciteit die nodig is voor een rendabele railterminal. Bureau B-IC uit Venray concludeerde dat er in Barneveld, Regio FoodValley en Regio Amersfoort meer dan voldoende containercapaciteit is voor een rendabele railterminal. Bureau Logitech uit Driebergen heeft vervolgens een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de inpasbaarheid van de railterminal op het spoor Amersfoort-Apeldoorn en kwam tot een voorlopig positief oordeel. De resultaten van dit onderzoek zijn aan ProRail voorgelegd.

Verschillende partijen – waaronder het Havenbedrijf Rotterdam – hebben inmiddels interesse getoond voor de ontwikkeling van de Railterminal Barneveld mits er voldoende containercapaciteit is. De gemeente Barneveld is ervan overtuigd dat er nú al voldoende capaciteit is, maar dat dit de komende jaren zal toenemen:

 • Er is sprake van een verwachte groei van het containtervervoer en de groeiende congestie op de snelwegen en in de havens van Rotterdam en Amsterdam;
 • De omvang van de containteroverslag in Rotterdam zal verdrievoudigen: van 10,8 miljoen TEU (de eenheid van containers) in 2008 naar 34,6 miljoen TEU in 2040;
 • Vanwege de aanleg van de Tweede Maasvlakte mag in 2035 maximaal 35% van de containers over de weg worden vervoerd, 45% over water en 20% over het spoor. Op dit moment wordt slechts 5% via het spoor vervoerd. Deze groei is niet mogelijk zonder achterlandknooppunten.

Activiteiten in 2015

Het college van B&W wil dit jaar de volgende stappen zetten met betrekking tot de realisering van een railterminal in Barneveld:

 • Het opstellen van een locatievergelijkingsstudie (inclusief een overzicht van kosten en baten) voor de infra (spoor en weg) en de omgeving;
 • Het opstellen van een businesscase (inclusief een overzicht van kosten en baten) voor het operationeel maken en beheren van een railterminal in Barneveld;
 • Het inpassen van een railterminal in Barneveld in het beleid van het Rijk en provincie;
 • Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen voorbereidingen treffen voor de realisering van een railterminal in Barneveld.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!