Planologische procedures moeten korter

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: KvK

Dat planologische procedures vaak lang duren, komt niet zozeer door wettelijke regels en termijnen maar vooral door miscommunicatie in het voortraject.

Planologische procedures moeten korter

Ondernemers én gemeenten herkennen dit probleem. De bereidheid om dit gezamenlijke probleem op te lossen is dan ook groot. Dat blijkt uit vooronderzoek van TOP Brabant, de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant en Midpoint Leisure Boulevard. Deze drie partijen streven naar het halveren van de termijn van planologische procedures en starten hiertoe een project.

Een nieuw bedrijf bouwen of een bestemming van een bedrijfspand veranderen, gaat niet van vandaag op morgen. Bekend is dat de bijbehorende planologische procedures enorm veel tijd in beslag kunnen nemen. Dit staat vernieuwing in de weg. TOP Brabant, KvK Brabant en Leisure Boulevard streven ernaar het tijdspad van planologische procedures te halveren. Nu duren die procedures gemiddeld 5 tot 7 jaar. In 2020 moeten de procedures 50 procent verkort zijn, tot gemiddeld 2 à 3 jaar. Opvallend resultaat uit het vooronderzoek was al dat traagheid in planologische procedures vaak niet komt door wettelijke regels en termijnen, zoals inspraak en ter visie legging. Vooral het voortraject zorgt voor vertraging. Door bijvoorbeeld begrijpelijk taalgebruik door overheden en juristen en heldere afspraken tussen gemeente en ondernemer over aan te leveren onderzoeken kan al veel winst worden geboekt. Het project richt zich in eerste instantie op ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. De resultaten zullen straks breed toepasbaar zijn.

In januari 2012 starten TOP Brabant, de KvK en Leisure Boulevard met verder onderzoek in drie Brabantse pilotgemeenten: Steenbergen, Oisterwijk en Heusden (hier is ook het vooronderzoek gehouden). De lessen uit de pilots worden gebruikt voor een praktische handreiking aan Brabantse gemeenten en ondernemers. Hierin komen concrete adviezen, do's & don'ts, formats voor procedures en aanvraagformulieren. De bedoeling is dat de handreiking in de tweede helft van 2012 wordt verspreid. Ook worden dan bijeenkomsten en praktische workshops voor bestuurders, ambtenaren en ondernemers georganiseerd over de mogelijkheden tot het verkorten van planologische procedures.

Meer informatie over KvK Inlichtingen Handelsregister:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!