Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt doeltreffend

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio FoodValley

Met de ondersteuning van de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) wil de provincie Gelderland een bijdrage leveren aan het verkleinen van de aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt doeltreffend

Uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland blijkt dat de POA’s een doeltreffende bijdrage leveren aan het arbeidsmarktbeleid van de provincie. Een aandachtspunt is de beperkte betrokkenheid van MKB bedrijven.

Netwerkorganisaties

POA’s zijn netwerkorganisaties van onderwijs, ondernemers en overheid die op regionaal niveau samenwerken. Gezamenlijk inventariseren zij waar de aansluiting tussen het aanbod op de arbeidsmarkt en de vraag van ondernemers naar arbeidskrachten verbeterd kan worden. Dit doen zij door kennis te delen en door partijen te stimuleren om projecten op te starten die daar een bijdrage aan kunnen leveren. De provincie ondersteunt de POA’s met kennisdeling, een arbeidsmarktmonitor, subsidieregelingen en met een jaarlijkse financiële bijdrage voor het organiseren van de samenwerking. Binnen het huidige beleid van de provincie wordt de financiële ondersteuning afgebouwd. Voor 2014 is er een bedrag van maximaal € 68.850 per POA beschikbaar.

Lees het volledige artikel op de website van poavalleiregio.

Download hier het onderzoeksrapport 'Smaken verschillen' van de Rekenkamer Oost-Nederland.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!