home » nieuws » Bouw »

PO-Raad, VO-Raad en VNG nemen onderwijs huisvestingsstel op de schop

  • Bouw
  • Bron: HEVO

Het huidige huisvestingsstelsel zit volledig op slot. Dat stelde de Algemene Rekenkamer twee jaar geleden vast. Gemeenten en schoolbesturen worden onvoldoende geprikkeld om te investeren in schoolgebouwen wat resulteert in een gigantische achterstand ten opzichte van de huidige standaarden in de bouwsector.

PO-Raad, VO-Raad en VNG nemen onderwijs huisvestingsstel op de schop

Daarbij staat de sector voor een enorme verduurzamingsopgave vanuit het klimaatakkoord. Twee uitdagingen die snel aangepakt moeten worden. Een goed schoolgebouw is immers een randvoorwaarde voor goed onderwijs.

Voorgestelde wetswijzigingen

Om dit ook daadwerkelijk aan te pakken hebben de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VGN) onlangs drie belangrijke voorgestelde wetswijzigingen op papier gezet die zij binnenkort willen overhandigen aan het ministerie van Onderwijs. Als het aan hen ligt moet elke gemeente in Nederland vanaf nu voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben staan ten aanzien van haar schoolgebouwen, moet renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt, net als nieuwbouw, onder de verantwoordelijk van de gemeente vallen en mogen schoolbesturen zelf investeren in gebouwen.

Inhoud huisvestingsvoorstel

Samengevat geeft het huisvestingsvoorstel het volgende weer: gemeenten en schoolbesturen stellen gezamenlijk een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) op, waarover Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd wordt en dat in de plaats treedt van de bestaande jaarcyclus waarmee IHP een wettelijke status krijgt. Daarnaast wordt renovatie als voorziening in de wet opgenomen, worden schoolbesturen verplicht een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen en wordt het investeringsverbod als beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) aangepast en  versoepeld.

HEVO

In opdracht van de beide sectorraden en de VNG, heeft HEVO geadviseerd bij het concretiseren van het genoemde huisvestingsvoorstel.

Meer weten over het huidige huisvestingsstelsel óf de huisvestingsplannen van de PO-Raad, de VO-Raad en de VNG? Neem dan contact op met HEVO uit ‘s–Hertogenbosch. Als bouwadviesbureau voor organisaties in het bedrijfsleven, de zorg, de overheid en het onderwijs voorziet HEVO klanten met complexe huisvestingsvraagstukken van oplossingen die bijdragen een optimale leef- en werkomgeving.

Meer informatie over HEVO B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!