Positief loopbaanperspectief voor afgestudeerden Universiteit Wageningen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Wageningen Universiteit

Om te promoveren kiezen steeds meer alumni van Wageningen Universiteit na hun afstuderen voor een onderzoekbaan. Het aandeel steeg van 29% in 2000 tot 43% nu.

Positief loopbaanperspectief voor afgestudeerden Universiteit Wageningen

Daarnaast blijkt het aandeel vrouwelijke afgestudeerden sterk gestegen, van circa 16% in 1970 tot gemiddeld 57% in 2010. Bovendien trekt de universiteit steeds meer studenten en promovendi uit het buitenland en slagen de afgestudeerden er vaker in buiten Nederland een promotiebaan te bemachtigen. De loopbaanperspectieven voor Wageningse alumni zijn onveranderd positief. Dat blijkt uit de Loopbaanmonitor 2011, een arbeidsmarktenquête onder afgestudeerden en gepromoveerden.

Loopbaanmonitor

De Wageningse Loopbaanmonitor wordt sinds 1973 eens in de vijf jaar in opdracht van Wageningen Universiteit en alumnivereniging KLV gehouden onder alle afgestudeerden aan de universiteit. Doel is meer te weten over de arbeidsmarktpositie en de ontwikkelingen daarin van de Wageningse alumni. De Loopbaanmonitor 2011 is opgesteld door het bureau IVA, beleidsonderzoek en advies, uit Tilburg. Er werden eind vorig jaar bijna 29.000 alumni van Wageningen Universiteit uitgenodigd mee te doen en bijna 7300 afgestudeerden hebben gereageerd,

Werkgelegenheid

Het aandeel studenten dat na het afstuderen niet direct een baan vindt is wel flink toegenomen: in 2008 had nog 80% snel na het behalen van de bul een baan, in 2010 was dat 60%. Toch is de Wageningse afgestudeerde gemiddeld niet langer dan vijf maanden werkloos na de afstudeerdatum. Gepromoveerden zijn gemiddeld iets minder lang werkloos.

Naast een stijging in het aantal vrouwelijke alumni tot rond 57% op dit moment, is ook het percentage afgestudeerden met een niet-Nederlandse nationaliteit fors gestegen: van 2% in de jaren ’70 van de vorige eeuw tot zo’n 37% op dit moment. Het internationale karakter van Wageningen Universiteit blijkt ook uit het feit dat van de Nederlandse alumni die in de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd 13% buiten Nederland werkt en dat van de afgestudeerde buitenlandse alumni gemiddeld 35% buiten zijn vaderland werkt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!