Positieve stemming in de zakelijke dienstverlening

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Een groter percentage zakelijke dienstverleners verwacht een stijging in de omzet.

Positieve stemming in de zakelijke dienstverlening

Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte dat hun omzet in de komende drie maanden toe zal nemen, was in oktober groter dan het aantal dat een afname voorzag. Met 29 was het positieve saldo groter dan in september (19).

Over hun toekomstige personeelssterkte waren de zakelijke dienstverleners daarentegen pessimistischer dan in de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht hun personeelsbestand in de komende drie maanden uit te breiden was in oktober kleiner dan het aantal dat een krimp voorzag. In augustus en september was dit nog andersom.

De zakelijke dienstverleners waren in oktober iets somberder over het economisch klimaat dan in september. Het aantal ondernemers dat verwachtte de prijzen te verhogen in de komende drie maanden was even groot als het aantal dat een prijsdaling voorzag.

In oktober beschouwde 36 procent van de zakelijke dienstverleners onvoldoende vraag als een productiebelemmering. Dit percentage was hoger dan in juli (30 procent).

De stemming in de uitzendbranche verslechterde in oktober iets. Zowel over de toekomstige omzet als over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers in de uitzendbranche wat minder te spreken dan in september. Niettemin waren zij nog altijd veel optimistischer dan de overige ondernemers binnen de zakelijke dienstverlening.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!