Post-hbo-cursus Internationaal Transportrecht

  • Logistiek & Vervoer

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelde als eerst hbo-instelling in Nederland, een post-hbo cursus Internationaal Transportrecht. De cursus belicht de praktisch-juridische aspecten van de logistieke keten en start op 5 oktober 2010.

Post-hbo-cursus Internationaal Transportrecht

Transport-juridische praktijkproblemen oplossen
Welke verplichtingen hebben de verschillende partijen in de transportketen? Wie is er aansprakelijk voor mogelijke schade of vermissing van goederen? Internationaal Transportreccht biedt hierin inzicht. Ook wordt aandacht besteed aan het leren oplossen van transport-juridische praktijkproblemen om kwaliteitsverbetering en optimalisatie in de dienstverlening te bereiken.

Goede afwikkeling ingewikkelde kwesties
Voor wie is deze cursus zinvol?:

exporterende/importerende bedrijven
vervoerders
expediteurs
verzekeringsmaatschappijen
managers van inkoop, verkoop en andere afdelingen zoals verzekering
Zij krijgen regelmatig ingewikkelde kwesties als gevolg van schade en vermissing van goederen voorgelegd. Hoe je deze kwesties goed afhandelt, komt uitgebreid aan bod in de cursus Internationaal Transportrecht.

Onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de cursus onder meer aan bod komen, zijn de invloed van de Incoterms 2000 en 2010 op diverse partijen in de transportketen, het verschil tussen transport en expeditie en de meest voorkomende problemen bij de diverse transportmodaliteiten.

Autoriteit op transportgebied
Mr. Sonja van Hall ontwikkelde en geeft de cursus. Zij is hoofddocent Internationaal Handelsrecht bij de HAN. Sonja van Hall is auteur van onder andere het boek ‘Contracten in de Internationale Handel’. Tevens is zij gastdocent bij het Scheepvaart en Transportcollege te Rotterdam en lid van de juridische commissie van de FENEX.

Action learning
De cursus Internationaal Transportrecht wordt aangeboden volgens het onderwijsconcept ‘action learning’. Hiermee pas je de opgedane kennis van juridische aspecten in de transportketen direct toe in de eigen praktijk, met als doel het doen van verbetervoorstellen. De cursus wordt gegeven op 10 lesavonden gedurende 5 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op de HAN Campus in Arnhem. De cursus start op 5 oktober 2010.

Meer informatie over HAN University of Applied Sciences:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!