Poultry Expertise Centre krijgt exclusieve mogelijkheid voor nevenvestiging in Oost Azië

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Regio FoodValley

De handelsmissie naar Zuid-Korea – waaraan verschillende bedrijven, brancheorganisaties en ook de gemeente Barneveld deelnamen – heeft de bestaande contacten met de Zuid-Koreaanse stad Iksan verstevigd en heeft de basis gelegd voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen en kennisuitwisselingen.

Poultry Expertise Centre krijgt exclusieve mogelijkheid voor nevenvestiging in Oost Azië

De gemeente Barneveld en de stad Iksan tekenden een Memorandum of Understanding, waarin onder andere is geregeld dat het Poultry Expertise Centre Barneveld de exclusieve mogelijkheid krijgt om in Oost Azië een nevenvestiging te ontwikkelen.

De gemeente Barneveld ontving tweemaal een delegatie uit de stad Iksan in Zuid-Korea en ontving eerder dit jaar van de burgemeester van de stad Iksan het verzoek om een tegenbezoek te brengen. Voor het college van B&W was het belangrijk om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, LTO Noord en de pluimveesector te enthousiasmeren om mee te gaan.

Resultaten

De handelsmissie naar Zuid-Korea heeft de volgende concrete resultaten opgeleverd:

Opening van een (exclusieve) nevenvestiging van het Poultry Expertise Center

Het Poultry Expertise Center Barneveld kan in Iksan een nevenvestiging openen, die – voor wat betreft de Koreanen – een exclusief recht geeft op het bedienen van de regio Oost Azië.
Tijdens de handelsmissie bleek dat de Wonkwang Universiteit een nieuw en uiterst modern ingericht onderzoeksinstituut heeft gebouwd voor het onderzoek naar de oorzaken en de bestrijding van besmettelijke dierziekten. Daarnaast doet de universiteit onderzoek naar diervoeder-additieven op basis van plantaardige extracten. Dit laatste om daarmee de noodzaak tot het gebruik van antibiotica terug te dringen.

Introductie van de Smartphone diagnose kit voor vroegtijdige aanpak dierziekten

Een bijzondere vinding van de Wonkwang University is de Smartphone diagnose kit voor besmettelijke dierziekten. Dit is een ingenieuze vinding, waarmee op ieder bedrijf heel eenvoudig monsters van bloed of mest van dieren kunnen worden genomen, direct op het bedrijf worden geanalyseerd en doorgegeven aan de bevoegde instanties. Een uitermate snelle methode om de aanwezigheid van een virus, bijvoorbeeld vogelgriep, te detecteren en in een vroeg stadium maatregelen te kunnen nemen om de verdere verspreiding van dierziektes te voorkomen.

Door met deze universiteit samen te werken kan het Poultry Expertise Center Barneveld deze hoogwaardige kennis opnemen in het opleidingsprogramma. Daarmee neemt het PEC Barneveld in Nederland en Europa een unieke positie in. De Koreaanse regering heeft toegezegd een deelname met betrekking tot het diagnose systeem aan het EU programma Horizon 2020 te cofinancieren:

Het vervolg is dat een werkgroep van de stad Iksan en PEC Barneveld wordt ingesteld die het PEC Iksan gaat voorbereiden. Daarbij gaat het om zowel een inhoudelijk leerprogramma als de bouw van een praktijk trainingscentrum.

Ontwikkelingen op het gebied van de runderhouderij

G. van Beek en Zn. Kalverstalinrichting B.V. is tijdens de handelsmissie in contact gebracht met NongHyup, het grootste rundveebedrijf in Korea. Kalverhouderij is in weinig landen, en zeker niet in Korea, op het niveau van Nederland ontwikkeld. De heer Van Beek heeft afspraken gemaakt om in een vervolgtraject samen met NongHyup de mogelijkheden van verdere ontwikkeling in kaart te brengen.

Verbreding en verdieping van de (handels)contacten met bedrijven en kennisinstellingen

De handelsmissie was vooral ook gericht op het op- en uitbouwen van een relatie. Het bezoeken van bedrijven, het leren kennen van de landbouw- en pluimveeketen stond in dat teken. Oost NV kon de relatie, die we met Korea (Jongbuk provincie) hebben, verder aanhalen. Vanwege de aanwezigheid van burgemeester dr. J.W.A. van Dijk was het voor de handelsmissie mogelijk op hoog niveau bij bedrijven binnen te komen.

Verder zal Oost NV BBS Foods ondersteunen bij het leggen van een aantal aanvullende contacten in Korea. Het is de bedoeling dat Kotra Amsterdam (de Koreaanse investment agency) hiervoor wordt benaderd. Korea National Food Research (KIFRI) is geïnformeerd over bepaalde samenwerkingsmogelijkheden/ kansen met Regio FoodValley. In de naaste toekomst wordt nauw contact onderhouden met de Nederlandse ambassade in Seoel en NFIA over het verdere verloop van deze contacten.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!