Praktijktesten truck platooning op openbare weg van start

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Logistiek.nl

TLN en Rijkswaterstaat gaan samen met het bedrijfsleven in de praktijk aan de slag met truck platooning.

Praktijktesten truck platooning op openbare weg van start

Duurzaamheid

Binnen nu en een jaar willen zij testen doen met vervoer van goederen door elektronisch verbonden vrachtwagens die op korte afstand van elkaar over de snelweg rijden.

Praktijktesten truck platooning op openbare weg van start

TLN en Rijkswaterstaat gaven gisteren in een uitzending van BNR nieuwsradio aan dat zij volop kansen zien voor truck platooning en samen met het bedrijfsleven aan de slag willen gaan met het testen in de praktijk. Met een groot aantal partijen waaronder de topsector logistiek, ANWB, Peter Appel Transport, Simon Loos, Unilever, Albert Heijn en Jumbo is overeen gekomen om volgend jaar in de praktijk te kijken hoe truck platooning kan worden ingezet. Met 2 tot 3 trucks wordt dan op verschillende wegen in Nederland gereden.

Betere doorstroming

Bij truck platooning zijn vrachtauto’s elektronisch aan elkaar gekoppeld waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt. De andere trucks volgen automatisch zonder dat daar de hulp van de chauffeur voor nodig is. Daardoor kunnen de volgende trucks op korte afstand volgen en komt er meer ruimte op de weg vrij voor andere voertuigen. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer waardoor goederen sneller op de plek van bestemming zijn. Door vrachtauto’s dichter op elkaar te laten rijden zijn ook brandstof en CO2 besparingen tot 10 procent mogelijk. Dat is niet alleen goed voor het terugdringen van de uitstoot van CO2, maar het kan ook interessante besparingen opleveren voor het bedrijfsleven. Truck platooning zorgt daarnaast ook voor een veiliger wegtransport.

Smart mobility

Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van mobiliteit. Smart mobility ofwel de toepassing van intelligente transportsystemen als truck platooning is dan ook een van de speerpunten van minister Schultz van Haegen. Nederland heeft het EU voorzitterschap gebruikt om smart mobility hoog op de EU politieke agenda te plaatsen.  Met succes: het vormt nu onderdeel van een lange termijn overheidsbeleid binnen Europa dat is vastgelegd in de zogeheten Declaration of Amsterdam. Met deze pilot geeft Nederland uitvoering aan de afspraken die hierin vastgelegd zijn.

In de door Rijkswaterstaat georganiseerde European Truck Platooning Challenge reden dit voorjaar trucks van Daf Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania en Volvo voor het eerst als truck platoons over landsgrenzen heen. Deze eerste grensoverschrijdende test in Europa heeft laten zien dat zowel technisch als organisatorisch al veel mogelijk is. De real life cases zijn vooral bedoeld om meer ervaring op te doen met het gebruik van truck platooning op de openbare weg.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!