Prestaties bedrijfsleven Centraal Gelderland zijn redelijk

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Ondernemersvertrouwen daalt daarentegen licht.

Prestaties bedrijfsleven Centraal Gelderland zijn redelijk

De resultaten van het bedrijfsleven in het afgelopen kwartaal laten een redelijk beeld zien. De omzet- en exportontwikkeling zijn positief. In tegenstelling tot het landelijke beeld was er het afgelopen kwartaal een stijging van de werkgelegenheid waarneembaar. Desondanks staan de winsten nog altijd onder druk. Daarnaast is het bedrijfsleven voor het komende kwartaal somber gestemd. Dit blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Centraal Gelderland
Het bedrijfsleven in Centraal Gelderland kan redelijk tevreden zijn over de resultaten van het derde kwartaal van 2011. De omzet- en exportontwikkeling zijn positief. De toename van de export is minder sterk dan de afgelopen kwartalen. Er is sprake van een afnemende groei van de wereldhandel. Als gevolg van de positieve ontwikkeling van de omzet neemt de werkgelegenheid toe. Zorgpunten zijn er ook. Zo staan de winsten nog altijd onder druk en is de investeringsbereidheid laag. De eurocrisis, de hoge schuldenlast in de Verenigde Staten en de dalende aandeelkoersen hebben een negatieve weerslag op het ondernemersvertrouwen. De verwachtingen van het bedrijfsleven ten aanzien van het vierde kwartaal zijn dan ook negatief. De bedrijven gaan ervan uit dat omzet en export zullen dalen en dat het economisch klimaat zal verslechteren. Het afnemende ondernemersvertrouwen weerspiegelt duidelijk de onzekerheid over de financieel economische situatie in Europa en de wereld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!