Prins Willem-Alexander laat voetstap na in Tilburg

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Midpoint Brabant

Prins Willem-Alexander heeft zijn voetstap in een bak met groene klei gezet toen hij samen met Shigetaka Komori, president en topman van Fujifilm Holdings uit Japan, de nieuwe fabriek (PS10) van Fujifilm in Til­burg opende.

Prins Willem-Alexander laat voetstap na in Tilburg

De ruim 100 miljoen euro kosten­de en duurzame fabriek - op de werkvloer ‘green factory’ geheten - werd officieel in gebruik genomen en vrij uitvoerig beke­ken door prins Willem-Alexander. Hij kreeg samen met de Japanse ambassadeur Tahashi Koezuka, mi­nister van Economische Zaken Maxime Verhagen, commissaris van de koningin Wim van der Donk en diverse andere hoogwaar­digheidsbekleders een rondleiding langs de 330 meter lange productie­lijn waarop offsetplaten voor de grafische industrie geproduceerd worden. Fujifilm Tilburg is met de nieuwe fabriek de grootste produ­cent van offsetplaten ter wereld ge­worden. De platen worden afgezet in Europa, Afrika en het Mid­den- Oosten.

Komori en ook Koezuka en Verha­gen onderschreven tijdens hun speeches het belang van de nieu­we fabriek van Fujifilm. Ook bena­drukten zij de kracht van de goede persoonlijke en economische rela­ties en betrekkingen tussen Neder­land en Japan.

Volgens minister Verhagen dankt Fujifilm het succes aan het duurzame karakter van het bedrijf, aan de drang tot innovatie en ont­wikkeling van nieuwe producten en aan het Nederlandse onderne­mersklimaat. „Dit is een van de be­drijven die behoren tot de top van de Nederlandse hightech- sector. Deze bedrijven moeten we aan­moedigen en stimuleren.”

De voetstap van Willem-Alexander is vereeu­wigd en komt ergens aan de wand in de nieu­we fabriek te hangen.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!