Probleem kredietverlening mkb blijft

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Midden-Nederland

Het postitieve beeld dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schetst van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf is niet herkenbaar voor MKB-Nederland.

Probleem kredietverlening mkb blijft

Niet alleen is het NVB-onderzoek beperkt van aard, uit ander onderzoek komt naar voren dat de kredietverlening wel degelijk nog een groot probleem is. De meest recente Financieringmonitor van Economische Zaken laat zien dat slechts 33 procent van de bedrijven financiering vindt bij de bank.

De Taskforce kredietverlening, waarin EZ, Financiën, MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB participeren, heeft de banken gevraagd onderzoek te doen naar kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Dat was nodig omdat de macrocijfers van De Nederlandsche Bank, die een lichte groei laten zien, niet stroken met de beleving van ondernemers en de cijfers uit de financieringsmonitoren.

Uit het onderzoek van de banken blijkt dat de kredietverlening is gegroeid. Onduidelijk is echter hoe deze groei tot stand is gekomen. Het aantal nieuwe leningen aan het mkb is de afgelopen twee jaar namelijk met 35 procent afgenomen, zo blijkt uit hetzelfde bankenonderzoek. De schijnbare groei aan kredietverlening kan daarom alleen worden verklaard vanuit het voltrekken van bestaande leningen.

De taskforce heeft de opdracht om met het beschikbare bronnenmateriaal een zo compleet mogelijk beeld van de financiering aan het mkb te geven. Het interne onderzoek bij banken is daar slechts een onderdeel van.

MKB-Nederland betreurt het dat de NVB nu met een eenzijdig verhaal naar buiten komt, vlak voordat de taskforce later deze maand haar werkzaamheden afrondt. Gezien de tegenstrijdigheid is een belangrijke aanbeveling van de taskforce om op gezette tijden een gedegen, onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de kredietverlening aan mkb-bedrijven.

 

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!