Product- en Bedrijfschappen moeten moderner en goedkoper

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: MKB

De Product- en Bedrijfschappen moeten zich veel meer gaan inzetten op het versterken van onze economie, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een vandaag verschenen visie op de toekomst van de Publiek Rechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO).

Product- en Bedrijfschappen moeten moderner en goedkoper

De algemene heffingen die de schappen het bedrijfsleven opleggen kunnen hierdoor fors omlaag, met 40 procent.

De schappen, bestuurd door werkgevers en bonden, kunnen via verplichte heffingen en verordeningen maatregelen treffen voor alle ondernemingen in een sector. De (nu 17) Product- en Bedrijfschappen werden opgericht om samen met werkgevers, bonden en overheid de economie na de Tweede Wereldoorlog weer op gang te brengen. Maar nu dit achter ons ligt moeten de schappen zich veel meer gaan richten op de internationaal georiënteerde markteconomie en op kwaliteit, verduurzaming, innovatie en bevordering van het ondernemerschap, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze modernisering van de schappen sluit aan bij het topsectorenbeleid dat in de steigers staat. Verder moeten de schappen zich bezighouden met belangrijke taken van de overheid, zoals veiligheid, gezondheid, bestrijding van dier- en plantziekten en uitvoering van EU-regelgeving.

De schappen blijven in de optiek van de ondernemingsorganisaties mede bestuurd door de vakbonden. Gelet op de nieuwe kerntaken ligt een verschuiving in de fifty-fiftyverhouding van de zetels voor de hand. Toelating van enige ongeorganiseerde ondernemers en werknemers is eveneens denkbaar. MKB-Nederland en VNO-NCW willen voorkomen dat de schappen een extra onderhandelingstafel worden naast de CAO-tafel. Dat is een zaak van private partijen, net zoals lobby en belangenbehartiging.

In september komt het kabinet met een visie op de toekomst van de PBO.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!