Proeftuin Cross Care West-Brabant: unieke regionale samenwerking in zorginnovatie

  • Farma & Zorg
  • Bron: Gemeente Roosendaal

De gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal en het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) bundelen hun krachten in een unieke samenwerking op het gebied van zorginnovatie en kennisontwikkeling.

Proeftuin Cross Care West-Brabant: unieke regionale samenwerking in zorginnovatie

Gezamenlijk zien zij veel kansen voor zorginnovatie, waarbij ieder zijn eigen kennis, kunde en ‘specialiteit’ inbrengt. Daarmee ondersteunen en versterken zij elkaar, ook vanuit cross sectoraal gedachtengoed. Dat wil zeggen dat het project niet beperkt blijft tot zorg alleen, maar dat ‘cross overs’ gemaakt worden naar andere economische sectoren. Door het project Cross Care ook in samenwerking met Vlaanderen en Brainport in Oost-Brabant uit te voeren, is van de mogelijkheid gebruik gemaakt hiervoor een Europese subsidie binnen het Interreg-programma aan te vragen. Bij optimale cofinanciering, zal Cross Care 15 miljoen euro kunnen inzetten in een looptijd van vijf jaar.

Care Innovation Center West-Brabant

In het project Cross Care stapt Roosendaal in met het Care Innovation Center West-Brabant, dat zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar verbindt om zorginnovaties en -initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bergen op Zoom gaat voor de Biobased Economy (BBE), waarbij het draait om de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Breda brengt specifieke kennis in op het gebied van de creatieve sector, die steeds meer verweven raakt met de innovatieve zorgsector.

Hans Verbraak, wethouder Economie, gemeente Roosendaal:“We zijn twee jaar geleden klein begonnen met het CIC in Roosendaal. We hebben toen als Roosendaal het voortouw genomen en toegezegd kartrekker te zijn voor Zorgeconomie in West-Brabant. Het is fantastisch om dit nu breder te trekken, naar zowel de regio als op het niveau van de provincie en zelfs Vlaanderen.

Voor Roosendaal past deze ontwikkeling in de realisatie van de Care Campus in de omgeving van het Kellebeek College. Door gezamenlijke expertise te verbinden ontstaat een sterke economische regio waar we allemaal van kunnen profiteren. Het is prachtig dat Roosendaal die rol pakt.”

Extra Werkgelegenheid

De regio West-Brabant grijpt economische ontwikkelingen aan voor kansrijke projecten op het gebied van zorginnovatie. De proeftuin Cross Care die nu gestart wordt, zal voordelen opleveren voor zowel inwoners, ondernemers, overheid  als het onderwijs in de gehele regio West-Brabant. Niet alleen is het gunstig voor de ontwikkelingen van nieuwe zorgproducten en -diensten waar de inwoners gebruik van kunnen maken, het levert ook meer werkgelegenheid, innovatieve MKB en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio op.

Miriam Haagh, wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Breda: “Door de krachten te bundelen, kunnen we de zorg die we leveren, nog beter afstemmen op de behoeften van onze inwoners. En sluiten we aan bij deze tijd van snelle veranderingen en complexe vraagstukken. Daar werken we op verschillende niveaus aan; van grootschalig zoals deze regionale samenwerking tot kleinschalig letterlijk achter de voordeur van onze inwoners. Zorg en innovatie gaan daarbij steeds vaker hand in hand en met creatieve sector in Breda kunnen we samen zoveel ontwikkelen en bereiken. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van serious games voor ouderen.”

Chantal van Spaendonck, directeur Care Innovation Center West-Brabant: “Onze focus ligt op het verbinden en samenbrengen van ondernemers, onderwijs en de overheid volgens de Quadrupel Helix aanpak waarbij de ambitie van de burger centraal staat in het innovatieve proces. De partijen vullen elkaar aan en versterken elkaar met als doel dat de innovatie direct bijdraagt aan de behoefte van de consument. Onze scoop is breed en richt zich op de implementatie en uitrol van zorginnovaties zowel regionaal, cross sectoraal, alsmede cross boarder.”

Olievlek

Samen met CIC starten de drie genoemde gemeenten dit project. Daarnaast wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Regio West-Brabant om kansen te signaleren en met elkaar te verbinden. Ook de deelname van andere West-Brabantse gemeenten is meer dan welkom.
Door ook het onderwijsveld bij de proeftuin te betrekken, kunnen gezamenlijk de zorgproducten en -diensten die nodig zijn ontwikkeld worden en worden studenten al betrokken bij de veranderende zorg. Betrokkenheid en commitment van de kennisinstituten (MBO, HBO en WO) is dan ook van groot belang. Bijvoorbeeld Avans Hogeschool met het GET-lab voor gezondheid en techniek en NHTV met bijvoorbeeld gaming.

Yvonne Kammeijer, wethouder Onderwijs, gemeente Bergen op Zoom:“Dit initiatief biedt kansen om de specifieke kwaliteiten van de Regio West-Brabant verder te ontwikkelen. Bergen op Zoom wil nadrukkelijk samenwerken met andere gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs. Vanuit het speerpunt Biobased Economy kan (zoals luiers en verpakkingsmateriaal) een belangrijke bijdrage plaatsvinden om de zorginnovatie een verdere impuls te geven.”

“Brussel”

Op maandag 9 maart vond in Brussel het internationale congres ‘Summit on Innovation for Active and Healthy ageing’ plaats. De betrokken wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal presenteerden daar in samenwerking met de gedeputeerde Van Haaften van de Provincie Noord-Brabant deze unieke samenwerking aan vertegenwoordigers van onder andere Europa.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!