Project Condition Based Maintenance

  • Maintenance
  • Bron: NV Economische Impuls Zeeland

Er wordt door verschillende sectoren meegewerkt aan de totstandkoming van de praktijkcases.

Project Condition Based Maintenance

In het kader van het Pieken in de Delta project Praktijk- & Ontwikkelcentrum voor Condition Based Maintenance worden momenteel een aantal interessante praktijkvoorbeelden van conditie afhankelijk onderhoud geïnventariseerd.

Vanuit verschillende sectoren wordt enthousiast meegewerkt aan de totstandkoming van de praktijkcases. Zo licht Rijkswaterstaat een toepassing toe van het gebruik van sensortechniek op de Oosterscheldekering, en geeft de Luchtmacht inzicht in hoe zij met behulp van hightech CBM toepassingen de onderhoudskosten omlaag brachten, maar de veiligheid van hun helikopters sterk verhoogden. Verder zullen er cases uit de chemische procesindustrie, de maritieme sector en de energiesector aan bod komen.

Alle cases zullen binnenkort gepresenteerd worden op de projectwebsite www.conditionbasedmaintenance.nl. Bovendien worden in de loop van het voorjaar bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. R. van der Male, e-mail: rvandermale@impulszeeland.nl of tel: 0118 673 580.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!