Project CrossRoads

  • Innovatie & MVO
  • Bron: BOM

Crossroads bevordert duurzame regionale samenwerking.

Project CrossRoads

Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben het project CrossRoads opgezet om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. CrossRoads levert daartoe inhoudelijke en financiële ondersteuning.

High tech regio
Door onder meer het ontwikkelen en realiseren van kansrijke innovatieprojecten op kruispunttechnologieën (combinaties van opkomende technologieën) krijgt de regio een sterkere positie als high tech regio.

Vijf deelgebieden
CrossRoads richt zich op bedrijven die actief zijn in een of meer van de volgende technologische deelgebieden: remote diagnostics, embedded vision, nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en materiaaltechnologie, en inkjettechnologie.
Vraaggestuurde aanpak
Tijdens de voorbereidingen zijn bedrijven betrokken geweest bij het bepalen van de inhoudelijke focus.

Bedrijfsondersteuning

Bedrijven kunnen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige CrossRoads-projectvoorstellen en daarmee in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Tijdens de uitvoering kan een beroep worden gedaan op de IP-database embedded vision en advies over de toepassing ervan. Daarnaast werkt CrossRoads samen met andere regionale innovatieprogramma's.

Subsidie voor innovatieprojecten
Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie van innovatieprojecten. Hiermee zal totaal voor minimaal 6 miljoen euro aan innovatieprojectevn worden gerealiseerd. In aanmerking komen bedrijven die als cluster en bij voorkeur samen met een kennisleverancier een project uitvoeren op een of meer van de vijf deelgebieden.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website.

Contact vanuit BOM: Edith Groenewolt, egroenewolt@bom.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!