Project DeltaLeven zet in op exclusiviteit en kwaliteit

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: N.V. Economische Impuls Zeeland

Huidige toeristen zijn op zoek naar unieke, authentieke ervaringen. De Zuidwestelijke Delta biedt een verscheidenheid aan natuurlijk aanwezige ingrediënten die garant staan voor een uniek verblijf in het gebied.

Project DeltaLeven zet in op exclusiviteit en kwaliteit

Vanuit de wens om meer in te spelen op de veranderende markt, neemt een groep bedrijven uit horeca, watersport en verblijfsrecreatie uit zowel Zeeland als West-Brabant het initiatief om te komen tot een overkoepelend concept voor gebiedsbeleving. Deze regionale ‘paraplu’ bundelt lokaal onderscheidende toeristische producten, maakt ze vindbaar voor ondernemers en biedt ze gezamenlijk aan. Alle producten maken gebruik van de unique selling points van Delta en zetten in op maatwerk richting de toerist.

De realisatie van een business-to-business (B2B) platform faciliteert uitwisseling tussen ondernemers, zodat zij optimaal kunnen inspelen op de wensen van de consument. Hierdoor ontstaan nieuwe exclusieve product-marktcombinaties met als doel een toename van de toeristische bestedingen in het gebied met 10% de komende 5 jaar.
De initiatiefgroep bestaat uit 12 bedrijven. De verwachting is dat na 2 jaar circa 1000 ondernemers gebiedsbreed betrokken zullen zijn bij DeltaLeven, zowel binnen de toeristische sector als daarbuiten.

Bij de ontwikkeling van de regionale ‘paraplu’ worden nieuwe, innovatieve marktinstrumenten gekoppeld aan bestaande en bewezen ‘tools’ in de Zuidwestelijke Delta. Dat geldt zowel voor partijen als VVV’s, onderwijsinstellingen(Hogeschool Zeeland en NHTV), banken(Rabobank) en regionale ontwikkelingsmaatschappijen(NV Economische Impuls Zeeland) als voor digitale middelen als sociale media, mobiel internet en de Deltapas.

Impuls vormt een verbindende schakel tussen al deze ontwikkelingen. Zij heeft de verschillende partijen (NHTV, Hogeschool Zeeland, Rabobank, ondernemers) bij elkaar gebracht, en gezamenlijk is een projectplan opgesteld. Het project richt zich onder meer op het organiseren van technologische toepassingen, marktbewerking en het opzetten van een organisatiestructuur voor deelnemers.

Het plan is ingediend bij het subsidieprogramma Pieken in de Delta van het Ministerie van Economische Zaken. Totale omvang van het project bedraagt € 775.582. Hiervan wordt ruim € 300.000 door de projectpartners zelf ingebracht. Voor de resterende € 441.000 is subsidie aangevraagd. In januari 2011 wordt besloten of de subsidie wordt toegekend.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Wies Buysrogge,tel: 0118 673 580 of e-mail: wbuysrogge@impulszeeland.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!