Project Duurzame havens van start

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Zeeland Seaports

Vlaanderen en Zeeuws Vlaanderen slaan de handen in elkaar in het Europese project “Duurzame zeehavens”.

Project Duurzame havens van start

Met steun van Europa investeren minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits, minister van Energie Freya Van den Bossche, de vier Vlaamse havens,de provincies West- en Oost-Vlaanderen, het Nederlandse Zeeland Seaports en de provincie Zeeland 794.428 euro in het Europese project “Duurzame zeehavens”. De vier Vlaamse havenbesturen – Gent, Antwerpen, Zeebrugge en Oostende – en Zeeland Seaports (de havens van Terneuzen en Vlissingen) slaan de handen in elkaar om de duurzame ontwikkeling van de zeehavens te bevorderen. De havenbesturen zullen een structurele grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en ervaringen realiseren.

Kennis en ervaring uitwisselen

Met deze grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse samenwerking spelen de havens in op de maatschappelijke vraag naar een duurzamere havenontwikkeling. De havenbesturen willen kennis verwerven en ervaringen delen over de duurzame ontwikkeling van havens op het vlak van energie in al haar aspecten. De aandacht gaat hierbij naar de mogelijkheden om reststromen uit te wisselen, de gezamenlijke netaansluiting van windturbines, de ontwikkeling van duurzame en ecovriendelijke havengebouwen, het opwekken van zonne-energie op grote schaal en de haalbaarheid van een milieudatabank voor de scheepvaart. Het Havenbedrijf Gent is de projectverantwoordelijke.

Vlaams minister Hilde Crevits: “De havens zijn economische poorten met verschillende industriële activiteiten met een hoge toegevoegde waarde. Het Europees beleid onderstreept de belangrijke rol van havens in milieubeheer. Het verzoenen van de economische activiteiten in de haven en het milieu is een belangrijke uitdaging. Dit project zal innovatieve projecten op energievlak ontwikkelen. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van Flanders Port Area in de praktijk. Het is dan ook waardevol om met verschillende partners en de havens een project rond duurzame havens te realiseren.”

“Onze havens hebben een groot potentieel om nog efficiënter en innovatiever om te gaan met energie en materialen”, voegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche toe. “Dit project maakt het mogelijk om een aantal pistes grondig te onderzoeken en in de praktijk te brengen. Zo kan de economische ontwikkeling van onze havens hand in hand gaan met een doordacht beleid op het vlak van energie en milieu. Ik ben ervan overtuigd dat dit de weg is naar een bloeiende toekomst.”

Activiteit per haven

Terneuzen en Vlissingen

Zeeland Seaports wil in het Zeeuwse havengebied (Terneuzen en Vlissingen) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op grote schaal duurzame energie op te wekken door middel van zonnepanelen. Bovendien wordt er nagegaan of deze lokaal opgewekte energie aangewend kan worden voor de uitvoering van (logistieke) activiteiten in de directe omgeving. De havenbesturen onderzoeken de gemeenschappelijk haalbaarheid van een milieugebonden databank voor de zeescheepvaart waarbijhet Havenbedrijf Antwerpenals trekker fungeert. Het verkrijgen van milieugegevens over zeeschepen alsook de verwerking ervan tot betrouwbare informatie is immers een uitdaging.

Gent

Het Havenbedrijf Gent richt zich op de mogelijkheden voor de uitwisseling van rest- en nevenstromen in het Gentse havengebied met in de eerste plaats de focus op warmte en CO2. Bedrijven produceren naast hun producten vaak ook reststromen. Dit “afval” kan nuttig zijn voor andere bedrijven. Ook mogelijke verbindingen met de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, de haven van Antwerpen en de woongebieden rond de haven en het stedelijke gebied zullen worden bestudeerd.

Zeebrugge

Het Havenbestuur van Zeebrugge wil een testproject tot stand brengen waarbij windturbines worden geïnstalleerd op verschillende haventerminals in de achterhaven. Om meerdere verbindingen met het hoogspanningsnet te vermijden, wordt daarbij een gezamenlijke netaansluiting van de windturbines onderzocht.

Oostende

Het Havenbestuur van Oostende legt zich toe op de ontwikkeling van duurzame en ecovriendelijke havengebouwen in de haven van Oostende.Hierbij zalgebruik gemaakt worden van duurzame materialen en hernieuwbare energie uit de directe omgeving. De ontwikkeling van zo’n bedrijvenpark moet de belasting op het milieu verminderen en kan het voor nieuwe bedrijven aantrekkelijker maken om er hun intrek te nemen

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De subsidie van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits voor dit Interreg IVA-project “Duurzame zeehavens” bedraagt exact 103.414,65 euro. Co-financiers van het project zijn Vlaams Minister van Energie Freya Van den Bossche (55.000 euro), de havenbesturen van de haven van Gent (16.288,62 euro), Antwerpen (28.038,62 euro), Zeebrugge (13.288,62 euro), Oostende (13.288,62 euro) en Zeeland Seaports (30.288,62 euro), de provincie Oost-Vlaanderen (81.106,25 euro), de provincie West-Vlaanderen (31.500,00 euro) en de provincie Zeeland (25.000 euro).

Dit Interreg IV A-project (grensregio Vlaanderen-Nederland) wordt tevens voor 50% gesubsidieerd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De totale projectkost bedraagt 794.428 euro.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!