Project 'groene energie keten' Zuidwest-Nederland: pioniers van start!

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Rewin West-Brabant

Maandag 27 september a.s. vindt aan de Canadaweg 1A in Halsteren de officiële opening plaats van twee bijzondere bedrijven, C2Circle en United Gas Nederland (UGN). Beide bedrijven zijn kartrekkers in het 'Pieken in de Delta' project Bio Energie ketensamenwerking LBM, gericht op het opzetten van een groene energie keten in Zuidwest-Nederland.

Project 'groene energie keten' Zuidwest-Nederland: pioniers van start!

Beide bedrijven zijn kartrekkers in het 'Pieken in de Delta' project Bio Energie ketensamenwerking LBM, gericht op het opzetten van een groene energie keten in Zuidwest-Nederland. C2Circle en UGN hebben bewust Halsteren als bedrijfslocatie gekozen omdat het op het snijpunt ligt van de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Vlaanderen. C2Circle en UGN zijn hierbij ondersteund door de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN. 
 

Pieken in de Delta (PiD) is de gebiedsgerichte economische agenda van het Ministerie van EZ die erop gericht is om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa. In Zuidwest-Nederland is binnen PiD gekozen voor de kennisspeerpunten Maintenance, Biobased Economy en Logistiek. Rijk en regio werken daarbij nauw samen. De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant ontwikkelt projecten voor de speerpunten en initieert daartoe samenwerkingsverbanden. Een van deze projecten is Bio Energie Ketensamenwerking LBM, dat nu met succes is vormgegeven.

Gezien het gezamenlijk belang dat West-Brabant en Zeeland, samen de regio Zuidwest-Nederland, hebben in dit innovatieve project zullen a.s. maandag vertegenwoordigers van beide regio's acte de présence geven, te weten de heer Ad Coppens, wethouder van de gemeente Bergen op Zoom en de heer Marten Wiersma, Gedeputeerde van de provincie Zeeland.

"De samenwerking van allerhande partijen in West-Brabant en Zeeland heeft weer een pareltje van een initiatief opgeleverd met dit LBM project . Duurzaam willen ondernemen is één, maar om binnen die ‘biobased'economie daadwerkelijk kansen te zien en actie te ondernemen om er nieuwe ondernemingen uit te ontwikkelen is een heel ander verhaal ", zegt Wethouder Ad Coppens van de gemeente Bergen op Zoom. "Het zet onze regio en het gebied rondom Bergen op Zoom prima op de kaart als gebied waar innovatieve bedrijvigheid alle ruimte krijgt. Wanneer over enige tijd de doortrekking van de A4 een feit is, zal het vestigingsklimaat in de Bergse regio op dergelijke en andere ondernemingen alleen nog maar verder toenemen."

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE BETROKKEN PARTIJEN

C2Circle
C2Circle is een jonge onderneming die zich richt op het ontwikkelen van nieuwe energieoplossingen ten behoeve van grote en middelgrote industrieën. Het ontwikkelen en uitvoeren van kooldioxidereductie mbv. algen-technologie en gebruik van restwarmte, alsmede het omzetten van organische reststoffen in herbruikbare hoogwaardige producten middels anaërobe biotechnologie zijn voorbeelden van het activiteitenpakket van C2Circle.

United Gas Nederland
United Gas Nederland heeft als doel het distribueren en verhandelen van Liquid Bio Methaan (LBM) en andere energiebronnen ten behoeve van de industrie en de logistieke sector. Het opzetten van ketensamenwerking is daarbij een van de pijlers waarmee de onderneming zich van de reguliere markt onderscheidt. United Gas Nederland is als nieuwkomer in de markt zeer uniek in zowel aanpak als uivoering van projecten. Het concept van anders denken en doen staat bij United Gas Nederland centraal en op een positie die als zeer vernieuwend en 'clean-tech ' ervaren wordt.

Pieken in de Delta project: Bio Energie Ketensamenwerking LBM
Via het Pieken in de Delta project Bio Energie ketensamenwerking LBM willen de diverse partners een LBM (= Liquid Bio Methane) keten opzetten door de gehele regio Zuidwest-Nederland met een uitloop naar de rest van Noord-Brabant en Limburg. Op die manier kunnen er veel meer bronnen worden ingezet voor de procesindustrie in Zuidwest Nederland, kunnen de energiekosten worden verlaagd en wordt er minder en neutraal CO2 uit gestoten.
Meer informatie over dit en andere PiD projecten in West-Brabant is te vinden op www.rewin.nl onder 'regionale projecten'.

Voor meer informatie:
NV REWIN West-Brabant 

Meer informatie over REWIN West-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!