Project SLIM Prijzen Waalbrug succesvol

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

Van september 2009 tot en met mei 2010 hebben deelnemers aan het project Slim Prijzen Waalburg, de Waalbrug veelvuldig gemeden in de spits

Project SLIM Prijzen Waalbrug succesvol

Deelnemers aan het project Slim Prijzen Waalbrug hebben van september 2009 tot en met mei 2010 veelvuldig de Waalbrug gemeden in de spits. Zij werden tijdens het project beloond met een bedrag van € 4,-- als zij tijdens de ochtend- en/of avondspits de Waalbrug richting Nijmegen meden. Het aantal spitsritten nam daardoor af met circa 45%. Hierdoor bleef de verwachte verkeershinder door werkzaamheden aan de Prins Mauritssingel/A325 uit.

Wie denkt dat automobilisten dit uitsluitend doen als er een financiële beloning tegenover staat, heeft het mis. Uit de nameting die onderdeel is van het project Slim Prijzen Waalbrug is gebleken dat de deelnemers ook zonder beloning de spitsen op de Waalbrug blijven mijden. De deelnemers realiseren nog steeds ruim 35% minder spitsritten. De Stadsregio Arnhem Nijmegen ziet hierin de aanwijzing dat het ‘Nieuwe Werken’ ook in haar regio voet aan de grond krijgt.

Slim Prijzen RegioRing
Geënt op het succesvolle Waalbrugproject is in september 2010 het project Slim Prijzen RegioRing gestart. Dit heeft als doel  de doorstroming op de RegioRing (A12, A50, A325, A73 en A15) gedurende twee jaar te bevorderen. Omdat het RegioRing project complexer is dan het Waalbrugproject, is gestart met een leer- en testfase met 400 vrijwillige deelnemers. De resultaten van de leer- en testfase zijn nog niet allemaal bekend, maar de tussentijdse resultaten zijn hoopgevend: de deelnemers maken aanzienlijk minder spitsritten.

Bedrijfsleven
In december 2010 zullen de definitieve resultaten bekend zijn en zal het project Slim Prijzen RegioRing grootschalig worden uitgerold in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Binnen Slim Prijzen wordt overigens samengewerkt met alle regionale wegbeheerders én met het bedrijfsleven, verenigd in het Offensief Bereikbaarheid (VNO-NCW regio Arnhem Nijmegen, MKB-Midden en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland). Tim Wille, mobiliteitsmakelaar van het Offensief Bereikbaarheid is de verbindende schakel tussen de partijen. Het Offensief vormt de denktank voor het programma SLIM, de opvolger van BBKAN. Het project Slim Prijzen RegioRing wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!