Project ‘Sociale innovatie in Zeeland’ succesvol afgerond dankzij Europees Sociaal Fonds

Onlangs is het meerjarig project ‘Sociale innovatie in Zeeland’ afgerond. Dat meldt Aan de slag in Zeeland. De instantie vroeg in februari 2016 een aanvraag aan bij het Europees Sociaal Fonds voor financiële ondersteuning voor het project en kreeg toezegging.

Project ‘Sociale innovatie in Zeeland’ succesvol afgerond dankzij Europees Sociaal Fonds

Het project, bedoeld om de toekomstmogelijkheden van schoolverlaters uit voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs te vergroten, is de afgelopen twee jaar maximaal financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds waardoor de samenwerking tussen betrokken partners is geïntensiveerd en een betere aansluiting van de werkmethoden is bewerkstelligd.

Sociale inclusie

De intensieve samenwerking tussen het sociaal domein, het onderwijs en de werkgevers moet leiden tot zo regulier mogelijk werk voor de doelgroep en het bevorderen van sociale inclusie. Door een doorlopende begeleidingslijn te ontwikkelen, zullen de jongeren continu bij de begeleidende instellingen in beeld zijn en, indien nodig, ondersteund worden bij en door reguliere werkgevers. De subsidieaanvraag werd destijds goedgekeurd en een werkgroep kon aan de slag. De systematiek van ESF-subsidies is zodanig, dat bij afronding van het project pas wordt betaald, nadat een controle van de afgesproken te behalen resultaten plaatsvindt. Dit is in oktober jongstleden gebeurd en leidde tot volledige uitbetaling.

Verbeterde aansluiting werkmethoden

Met het ontvangen bedrag van het ESF is in de afgelopen jaren:

  1. Een werkregister met 522 werkgevers en 52 geschikte functies ingericht
  2. Een Zeeuwsbreed geüniformeerd document opgesteld dat alle scholen gebruiken bij de overdracht van een leerling naar gemeente en UWV
  3. De brochure ‘Handreiking aan werkgevers – Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak’ geproduceerd
  4. Het ‘Werkboekje 2018’ ontwikkeld als praktisch naslagwerk

Deze vier resultaten dienen allemaal een overkoepelend doel: meer samenwerking rond de dienstverlening aan de scholen en verbeterde aansluiting van de werkmethoden binnen de Zeeuwse subregio’s.

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!