Provinciaal milieuplan 2012-2015 vastgesteld

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Een meerderheid van Provinciale Staten (VVD, CDA, SP, PVV, 50Plus) is akkoord met het milieuplan van de provincie Noord-Brabant voor 2012-2015.

Provinciaal milieuplan 2012-2015 vastgesteld

Bij de vaststelling van het milieuplan gaven de Staten met een motie Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht een verkenning te doen naar de gezondheidsrisico’s in Brabant. Hierbij moet in elk geval ook worden verkend of beleving van geur, geluid en veiligheid gezondheidsrisico`s met zich meebrengt, en zo ja, welke.

Ook willen de Staten dat GS alles in het werk stellen dat Brabant een regionale uitvoeringsdienst (RUD) voor vergunningverlening en handhaving krijgt voor grote bijzonder risicovolle bedrijven (BZRO). PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant gingen niet akkoord met het milieuplan.

Gezonde leefomgeving
Het nieuwe milieuplan is bedoeld om een van de speerpunten in de Agenda van Brabant te realiseren: een gezonde leefomgeving. Brabant wil tot de Europese top van (industriële) kennis- en innovatieregio’s behoren. Hiervoor is een goed vestigings- en leefklimaat van doorslaggevend belang. Een gezonde leefomgeving is daarbij belangrijk. ‘Gezondheid’ krijgt daarom in het milieuplan bijzondere aandacht. Daarbij gaat het om externe veiligheid, lucht, geur, geluid en trillingen, licht, bodem, afval en stortplaatsen. De provincie voert alleen die taken uit die worden genoemd in de Agenda van Brabant.

Specifieke Brabantse problemen
Het provinciale milieuplan geeft de relatie aan van alle milieuthema's met andere provinciale plannen zoals op het gebied van water. Verder geeft het plan oplossingen voor een aantal specifieke Brabantse milieuproblemen. Extra inzet is er voor vermindering van uitstoot van vervuilende stoffen door veehouderijen, verminderen van de vervuiling van bodem en grondwater door fosfaat, en het monitoren van het milieu.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!