Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland hebben de voortgangsrapportage 2010 en jaarplan 2011 van PSEB vastgesteld.

Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan

Op 1 maart 2011 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland de voortgangsrapportage 2010 en het Jaarplan voor 2011 van het Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan (PSEB) vastgesteld. Het PSEB gaat over de Zeeuwse economie en de werkgelegenheid. Het belangrijkste doel is het stimuleren van een evenwichtige en duurzame groei van de Zeeuwse economie.

Sectoren
Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de Provincie, gezien de urgente economische situatie, breed heeft ingezet op een aantal sectoren (havens en industrie, zorgeconomie, energie en klimaat, recreatie en toerisme, landbouw en visserij en aquacultuur) om de economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Verbindende factoren in dit beleid zijn onderwijs en arbeidsmarkt en kennis en innovatie.

Versterken, vernieuwen, verbinden
Uit de jaarlijkse bijeenkomst, waarin met economische partijen in Zeeland over de stand van zaken rond het sociaal-economisch beleid werd gesproken, bleek dat er veel draagvlak en steun is voor het uitgevoerde beleid en de voorgenomen plannen. Die plannen moeten gezien worden in het licht van het nieuwe kabinetsbeleid. De Rijksoverheid heeft een aantal taken op het gebied van de regionale economie geschrapt en naar de provincies gedecentraliseerd. Het Rijk heeft in het Regeerakkoord aangegeven in te willen zetten op topgebieden, zoals chemie/biobased economy, agrofood, logistiek, energie en water.

Deze keuze biedt zeker voor Zeeland kansen. De Provincie is immers sterk in deze sectoren. Daarnaast bieden ook recreatie en toerisme kansen voor Zeeland. Het toekomstige sociaal-economisch beleid gaat uit van deze sterke punten en probeert deze verder te versterken, te vernieuwen en te verbinden. Samenwerking met andere regio's, zoals met West-Brabant is hierbij een vanzelfsprekendheid.

Jaarplan 2011
Daarmee komt tevens de vraag naar boven of het economisch beleid van de Provincie zich niet veel meer moet richten op gebieden/thema's in plaats van op sectorale projecten en onderwerpen. In het jaarplan 2011 wordt hier al op voorgesorteerd door te focussen op minder, maar ook robuustere onderwerpen en projecten.

Externe partijen en partners van de Provincie hebben de Provincie duidelijk gemaakt dat economie een kerntaak is en ook moet blijven. Het college van GS is blij met dit draagvlak en blijft vol inzetten op economische ontwikkeling.
De Provincie zal de komende tijd (in elk geval in 2011) meer inzetten op de volgende economische clusters:

Chemie/Biobased economy/maintenance
Agrofood (inclusief aquacultuur en relatie met biobased economy)
Havens, logistiek
Water (economie-gerelateerd inclusief energie/deltatechnologie)
Recreatie en toerisme

Meer informatie te verkrijgen bij: Simone Janssen, (0118) 631394

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!