Provinciale Staten akkoord met nieuwe koers voor landelijk gebied Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kliknieuws

De provincie Noord-Brabant en haar partners varen de komende jaren een nieuwe koers om het Brabantse landelijk gebied vitaal, aantrekkelijk, leefbaar en gezond te houden.

Provinciale Staten akkoord met nieuwe koers voor landelijk gebied Brabant

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten hebben die koers vastgesteld. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen de nieuwe koers. De visie is het resultaat van discussies die Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en partners de afgelopen maanden met elkaar voerden. Naast duurzaamheid wordt het denken en handelen van burgers en ondernemers vertrekpunt. Ook komt er zoveel mogelijk lokaal maatwerk waarbij ruimte wordt gemaakt voor particulier initiatief en bedrijfsleven.

De Staten hebben Gedeputeerde Staten (GS) onder meer opgedragen evaluatiecriteria op te stellen om de gewenste omvorming van het landelijk gebied richting te kunnen geven.

Toekomst
In het Brabantse landelijk gebied verandert er veel: landbouw en samenleving groeien uit elkaar, discussies over gezondheid, afnemende biodiversiteit, verslechterde economie, kortingen van het Rijk en de leefbaarheid staat onder druk. Ook ligt er een advies van de commissie Van Doorn die op verzoek van GS advies uitbracht over de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant. Daarnaast maakte de staatssecretaris voor Economische zaken, Landbouw en Innovatie, de heer Bleker, zijn bezuinigingen op het natuurbeleid bekend. Ook de rol van de provincie is veranderd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, landelijk gebied en economie.

Leidraad
De nieuwe koers voor het Brabants buitengebied is voortaan leidraad voor ontwikkelingen en plannen in het landelijk gebied. Dat betekent het volgende:
* Er moet betere samenhang komen tussen economie, leefbaarheid, gezondheid, natuur en landschap.
* Veel meer moeten burgers en ondernemers samen met de overheden plannen maken en uitvoeren. Dit leidt tot betere oplossingen en minder kosten.
* In de landbouw en de daaraan verbonden bedrijvigheid moet kwaliteit voorop staan. Niet meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Het al maar groter worden van bedrijven is geen vanzelfsprekendheid meer.
* De regelgeving wordt eenvoudiger en scherper. Plannen met maatschappelijke meerwaarde verdienen extra aandacht (Brabant wordt er beter van).

De komende tijd werkt de provincie de visie voor het landelijk gebied verder uit in plannen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!