Provincie en Europa investeren in Veerplein Breskens

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Het Veerplein Breskens wordt in 2010 op de schop genomen en krijgt een recreatieve functie.

Provincie en Europa investeren in Veerplein Breskens

De Provincie en de Gemeente Sluis sluiten daartoe binnenkort een intentieovereenkomst af. De overeenkomst wordt uitgewerkt in een masterplan voor het gebied.

Uit onderzoek is gebleken dat een recreatieve functie van het veerplein kansen biedt en haalbaar is.
Onderdeel van het masterplan is het geschikt maken van de vroegere PSD terminal voor de vestiging van recreatie- en horecaondernemers.

Oude PSD terminal
De Provincie heeft een bedrag van 317.000 euro uitgetrokken om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functie.
Naar verwachting zal Europa via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling meefinancieren.
Met deze investering verwacht de Provincie een positieve impuls te kunnen geven aan de herontwikkeling van het gebied.
De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Het gebouw kan in mei in gebruik worden genomen.

De oude PSD terminal leek door leegstand ten prooi gevallen aan vandalisme.
Sloop werd overwogen.
In een laatste poging om het gebouw te behouden heeft de Provincie contact gezocht met een partij die het gebouw nu gaat exploiteren.
Fox Parkbeheer BV is momenteel bezig met het werven van huurders.


Masterplan
Met alle betrokken partijen zal een masterplan worden opgesteld voor het veerplein en naaste omgeving.
Dit plan vormt de leidraad voor de verdere inrichting van het gebied.
De uitvoering van het project Zwakke Schakels is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.
Bedoeling is zoveel mogelijk werk met werk te maken.
De afwaardering van het wegvak Roofack - Veerplein, de kruising met de Langeweg en de waterberging bij Breskens zijn onderdeel van dit plan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!