Provincie en gemeente Almelo investeren samen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

De provinice Overijssel en de gemeente Almelo realiseren samen grote projecten in Almelo.

Provincie en gemeente Almelo investeren samen

De inzet van de opbrengst van de Essent-aandelen van provincie en gemeente is daarbij cruciaal. Met de afspraken die vandaag gemaakt zijn hebben gemeente en provincie de opbrengsten van Essent-aandelen voor Almelo volledig vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt over investeringen in jeugdzorg, de binnenstad en de waterboulevard.

Jeugdzorg      
De gemeente en provincie gaan samen aan de slag met nieuwe plannen voor de jeugdzorg. Almelo ontwikkelt een gebiedsgerichte aanpak om het hoofd te bieden aan problemen bij jongeren en hun omgeving. Daarnaast wil de gemeente samen met maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en Heracles een methode ontwikkelen om jongeren in de wijken Schelfhorst en Sluitersveld perspectief te bieden. Gemeente en provincie investeren hierin gezamenlijk 635.000 euro.

Volgens het regeerakkoord van het kabinet gaan taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie over naar de gemeente. Om de overgang goed te laten verlopen blijven provincie en gemeente tijdens de overgangsperiode goed samenwerken.

Binnenstad en waterboulevard
Provincie en gemeente hebben samengewerkt om de plannen voor de waterboulevard uit te werken. Het gaat dan om de doortrekking van het kanaal De Haandrik tot in het stadscentrum, dit is onderdeel van de plannen voor de herstructurering van de binnenstad. Het terugbrengen van het water in de binnenstad draagt bij aan het herstel van de identiteit van Almelo als ‘Waterstad'. Het water wordt bevaarbaar voor lichte boten en zorgt daarmee voor levendigheid in de stad.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd (van buiten naar binnen), in 2011 wordt begonnen met de brug als onderdeel van de langzaamverkeersroute van het Indiëterrein naar de binnenstad. Later volgen de herinrichting van de oevers van het stationsgebied, het doortrekken van het kanaal tussen de Gorterstraat en de stadsvijver en ten slotte het herstel van de oude havenkom in het centrum van Almelo en doortrekking van het kanaal tot deze havenkom. Het project moet klaar zijn in 2015. De provincie investeert 12,3 miljoen uit de Essentgelden in de waterboulevard.

Daarnaast stellen provincie en gemeente gezamenlijk 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de reconstructie van het Waagplein als onderdeel van het project Verbindende pleinen. Door herinrichting van de openbare ruimten in het zuidelijk deel van de binnenstad en het verbinden van de winkel- en uitgaanspleinen ontstaat een duidelijkere routing. Dat komt het economisch functioneren van de binnenstad ten goede.

Lopende afspraken
Projecten waarover provincie en gemeente eerder al afspraken maakten liggen op schema. Het gaat onder meer om de plannen voor de stationsomgeving, waaronder de uitbreiding van de fietsenstalling, de herinrichting van het stationsplein en de aanleg van een tijdelijke parkeergarage; woonzorgzones, het Noorderpark en projecten voor zwerfjongeren en aansluiting van de jeugdzorg op maatschappelijke opvang.

Programma Investeren in Overijssel
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht. De provincie maakt nu afspraken met de gemeenten over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!