Provincie Gelderland en Belastingdienst gaan slimmer samenwerken

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Jan Markink heeft namens het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland samen met Carlos Wienen van de Belastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend.

Provincie Gelderland en Belastingdienst gaan slimmer samenwerken

Hiermee onderstrepen ze een nieuwe vorm van samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.

Horizontaal toezicht

Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen de belastingplichtige (de provincie) en de Belastingdienst. Bijvoorbeeld dat de interne controle goed geregeld en op orde is. Ook gaat het om het scherper aan elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven. Tenslotte betreft het het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken.

Vertrouwen, begrip en transparantie

Met dit convenant legt de provincie expliciet vast dat zij werkt aan een deugdelijke administratie met voldoende interne controle en dat er bij twijfel over fiscaliteiten vooraf overleg plaats vindt met de belastingdienst. De belastingdienst zal op haar beurt de intensiteit van haar toezicht aanpassen. Hierbij geldt hoe beter de administratie op orde is, hoe minder toezicht nodig zal zijn. Daarnaast zal de belastingdienst zo snel als mogelijk een standpunt innemen bij eventuele vragen vanuit de provincie. Dit alles leidt tot een tijdsbesparing voor beide partijen.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!