Provincie Gelderland investeert 250 miljoen

 • Financieel & Juridisch
 • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil 250 miljoen euro investeren in de economie van Gelderland. De investering komt komt na de aanvraag voor extra investeringen van Provinciale Staten.

Provincie Gelderland investeert 250 miljoen

De provincie Gelderland wil 250 miljoen euro investeren in de economie van Gelderland. Vanwege de economische crisis en aanhoudende recessie hebben Provinciale Staten in juni dit jaar gevraagd om extra investeringen bovenop de 825 miljoen die al afgesproken was in het coalitieakkoord.

Gedeputeerde Staten stellen voor om een impuls van 250 miljoen euro in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur te investeren (zie Documenten). Dit levert 3000 tot 4000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 1800 tot 2200 leerwerkplaatsen voor jongeren.

Snel aan de slag

De projecten kunnen direct na besluitvorming in november starten. Binnen twee jaar moet er zichtbaar resultaat zijn. 'De crisis is nu, mensen verliezen nú hun banen en bedrijven hebben het zwaar. Dan moet je niet nog jaren gaan plannen en praten maar ook snel aan de slag gaan', aldus gedeputeerde financiën Jan Markink. Met de impuls wil de provincie de Gelderse economie een steuntje in de rug geven in zware tijden. Ze wil projecten en sectoren aanjagen en versnellen. Van de 250 miljoen euro wordt 50 miljoen euro revolverend ingezet. Met andere woorden dit komt aan het einde van het traject weer terug voor andere projecten ten gunste van de Gelderse samenleving.

Het gaat om de volgende bedragen:

Regionale economie

 • MKB Kredietregeling Gelderland: 10 miljoen euro
 • Facility sharing Health Valley/Campus Wageningen: 10 miljoen euro.

(Jeugd)werkgelegenheid

 • 2000 jongeren aan het werk: 2,5 miljoen euro.

Mobiliteit

 • Wegenbouw en onderhoud: 20 miljoen euro
 • Groot onderhoud & vervanging civiele kunstwerken: 15 miljoen euro
 • Hoogwaardig openbaar vervoer: 5 miljoen euro.

Bouw en Energie

 • Verduurzamen corporatiewoningen: 70 miljoen euro
 • Verduurzamen particuliere woningen: 3,5 miljoen euro
 • Extra investering voor impulsplan wonen: 15 miljoen euro
 • Sleutelprojecten Nijmegen, Arnhem, Harderwijk, Doetinchem, Apeldoorn, Zutphen en Ede: 13,7 miljoen euro.

Infrastructuur

 • Culturele infrastructuur en restauratie erfgoed: 25 miljoen euro
 • ICT, Breedband: 35 miljoen euro
 • Beleidslijn gemeenten: 25 miljoen euro.

Snelle voortgang en flexibiliteit

Voorgesteld wordt om binnen de investeringsimpuls te gaan werken met een 'bonus/malussystematiek'. De malus houdt in dat de financiën voor een project worden teruggetrokken als het in de periode medio 2014-2015 niet van de grond komt. Het bedrag dat daardoor vrijkomt kan dan geïnvesteerd worden in een ander project. Hiermee wordt flexibiliteit ingebouwd om voldoende voortgang in de besteding van de investeringsimpuls te behouden.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!