Provincie Gelderland richt economisch Innovatie- en Investeringsfonds op

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met de oprichting van het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland bv. Het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland richt zich op financiering van innovatieprojecten in de topsectoren van Gelderland: Food, Health en Energie- en Milieutechnologie.

Provincie Gelderland richt economisch Innovatie- en Investeringsfonds op

Ook innovatieprojecten in de 'cross-over' - verbindingen tussen deze topsectoren en de maakindustrie en de creatieve industrie - kunnen een beroep doen op financiering. Innovatieprojecten van individuele bedrijven en van samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen kunnen voor financiering in aanmerking komen. Ook duurzame energie-infrastructuurprojecten maken kans op fondsen.

Traditioneel werden er al subsidies verstrekt voor innovatie. In het Coalitieakkoord 2011-2015 is opgenomen dat het Gelderse bestuur minder subsidies wil verstrekken en kiest voor meer eigentijdse (financiële) instrumenten om de Gelderse economie te versterken en daarmee het welzijn van de inwoners te verbeteren. Bij deze bestuursstijl past een revolverend fonds beter.

Terugbetaald geld wordt weer uitgeleend
De financiën worden revolverend ingezet, met andere woorden de leners storten het geld na verloop van een periode weer terug in het fonds, zodat het weer uitgeleend kan worden aan anderen. De provincie blijft voor 100% eigenaar van de gelden. Het beheer van dit fonds wordt tot en met 31 december 2012 uitgevoerd door PPM Oost NV, met een jaarlijkse optie tot verlenging. Dit fonds levert (achtergestelde) leningen, participaties en borgstellingen.

Korte termijn
Voor het IIG hebben Provinciale Staten 100 miljoen euro gereserveerd om efficiënt en effectief het provinciale beleid te realiseren. Hiervan is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten op korte termijn. Voor de oprichting van de provinciale bv is goedkeuring vereist van het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties (BZ). Deze goedkeuring wordt voor het einde van dit jaar verwacht en daarna kan de provinciale bv worden opgericht.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!