Provincie Gelderland steunt vakopleidingen op Noordwest-Veluwe

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Gelderland

De provincie Gelderland draagt via de gemeenten, samenwerkend in Regio Noord-Veluwe, financieel bij aan twee nieuwe opleidingen. Het gaat om de opleidingen 'Complexe Metaalbewerking' en 'Werken aan complexe installaties'.

Provincie Gelderland steunt vakopleidingen op Noordwest-Veluwe

Deze opleidingen zijn ontwikkeld door het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven op de Noordwest Veluwe, zodat ze aansluiten bij behoeften van het bedrijfsleven.

Aansluiting onderwijs op wensen van bedrijfsleven

Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor arbeidsmarktbeleid: 'De scholen bieden onderwijsvaardigheden en algemene kennis en de bedrijven praktische kennis, nieuwste vragen en technieken. Zo komen we tot een betere aansluiting van het onderwijs op de wensen van het bedrijfsleven, waarmee we de concurrentiekracht en het innovatievermogen van het Gelders bedrijfsleven stimuleren'.

Complexe Metaalbewerking

De opleiding 'Complexe Metaalbewerking' richt zich op installaties en machines (het opbouwen, aansluiten en inregelen), het gebruik van de laatste ontwikkelingen (domotica, robotica), het aanpassen aan een sterk veranderende markt (ontwikkelingen in de zorg, energie, arbo, etc.), duurzaamheid (milieubewust, groen, e.d.), service en onderhoud en veilig opleveren (CE-normering). Tenminste 15 leerlingen stromen per jaar in.

Werken aan complexe installaties MBO-3

De opleiding 'Werken aan complexe installaties MBO-3' richt zich op het maken van complexere metaalproducten, waarbij de volgende onderdelen aan bod komen: hoge nauwkeurigheid (meetkennis), efficiënt produceren, materiaal- en bewerkingskennis en omgang met dure equipment (state of the art): CNC. Deze opleiding kent een instroom van 30 studenten per jaar. Studenten ontvangen bij een succesvolle afronding een landelijk erkend diploma MBO-3.

Handen ineen voor goed opgeleid personeel

De Techniek Academy is een initiatief van Platform Techniek Noordwest Veluwe. In de stichting Platform Techniek Noordwest Veluwe werken circa 25 metaal- elektro en installatiebedrijven samen met VMBO-scholen en een ROC. De activiteiten zijn gericht op de leerlingen (en hun ouders) van de basisscholen en de VMBO-scholen in de regio. De provincie Gelderland draagt 200.000 euro bij aan de opleiding 'Complexe Metaalbewerking' en 175.000 euro aan de opleiding 'Werken aan complexe installaties'. Gelderland wil zo bijdragen aan het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt door te zorgen voor goed opgeleid personeel.

Arbeidsmarktknelpunten oplossen

De provincie Gelderland richt zich op het oplossen van verschillende knelpunten in de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn te weinig vakbekwaam personeel voor de toekomst, het gescheiden organiseren van opleiden en werken en onvoldoende onderwijsaandacht voor toegepast vakmanschap. Met het aanpakken van deze knelpunten stimuleert Gelderland een concurrerend en innovatief bedrijfsleven.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!