Provincie Gelderland zet rem op nog meer bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op vrijdag 14 augustus 2015 besloten de gemeente Nijmegen een reactieve aanwijzing te geven over het bestemmingsplan Buitengebied Valburg -18 (Bedrijventerrein De Grift-Noord).

Provincie Gelderland zet rem op nog meer bedrijventerreinen

Met andere woorden: de provincie zal dit bedrijventerrein tegenhouden omdat er in de regio al een overschot is aan bedrijventerreinen voor logistieke ondernemers. 'Er is bijvoorbeeld 75 hectare beschikbaar voor logistieke bedrijven in de directe omgeving van De Grift, op Park 15', aldus gedeputeerde Meijers.

Geen aantoonbare behoefte

De provincie werkt aan een duurzame economische en ecologisch ontwikkeling en ziet voor dit gebied grote kansen voor met name de logistiek. Daarbij hoort ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goede bedrijventerreinen, zodat het juiste bedrijf zich op de juiste plek kan vestigen. De plannen voor de voormalige Stadsregio zijn vervat in een Regionaal Programma Bedrijventerreinen, waar alle gemeenten, dus ook Nijmegen, hun handtekening onder hebben gezet. Eén van de voorwaarden voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein is dat er sprake moet zijn van een aantoonbare behoefte aan grond. Daarvoor werken gemeenten met een zogenaamde ladder: een rij van afwegingen. Daaruit bleek dat er in de Stadsregio een overschot is aan bedrijventerreinen. Daarmee vervalt de noodzaak van een extra terrein als De Grift.

Voldoende capaciteit

Een andere afspraak is dat als er ergens in de regio voldoende capaciteit is en een gemeente wil desondanks extra capaciteit toevoegen, er elders in de regio grond van de totale voorraad af moet.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!