Provincie, gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Midden Nederland

De bereikbaarheid in Zwolle - Kampen Netwerkstad staat onder druk en moet worden verbeterd.

Provincie, gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid

Daarom hebben op initiatief van de provincie Overijssel een groot aantal bedrijven uit de Netwerkstad samen met de gemeenten Zwolle en Kampen op 27 januari een Convenant Mobiliteitsmanagement ondertekend. Het doel van het convenant is om Zwolle - Kampen Netwerkstad bereikbaar, leefbaar en schoon te houden. Mogelijkheden waar aan gedacht worden zijn: stimuleren van telewerken en flexibele werktijden of het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen.

Het convenant werd ondertekend door de Job Klaasen, gedeputeerde provincie Overijssel, door Janco Cnossen, wethouder gemeente Zwolle en door Pieter Treep, wethouder gemeente Kampen. Ook hebben vertegenwoordigers van ruim 25 Zwolse en Kampense bedrijven, ondernemersverenigingen, VNO-NCW Midden, MKB Midden en de Kamer van Koophandel Oost Nederland hun handtekening onder het convenant gezet.
Onder de naam ‘Netwerkstad Bereikbaar’ worden tal van activiteiten ontwikkeld om slim reizen te stimuleren. Hierbij wordt uitgegaan van de behoefte en wensen bij werkgevers en werknemers. Een al reeds bestaand initiatief waarmee nieuwe werknemers in Zwolle en Kampen twee maanden gratis met het openbaar vervoer naar het werk kunnen reizen is nu ondergebracht bij Convenant Mobiliteitsmanagement.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!