Provincie investeert 15 miljoen in herstructurering bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten willen bedrijventerreinen optimaal benutten door zorgvuldig te investeren in bestaande terreinen. De vraag van de ondernemer staat hierbij centraal.

Provincie investeert 15 miljoen in herstructurering bedrijventerreinen

De komende twee coalitiejaren is hiervoor 15 miljoen euro beschikbaar, waar mogelijk met een meer revolverende inzet van middelen. Met de investeringen wil de provincie veroudering en leegstand van terreinen voorkomen, een kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden en de Gelderse ondernemer zo goed mogelijk faciliteren.

Dit is uitgewerkt in de Bedrijventerreinen Agenda 2020 die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. In de aanpak van de bedrijventerreinen staat de ondernemer centraal. Terecht vindt gedeputeerde Conny Bieze: 'We verwachten tegenwoordig van elke ondernemer dat ze maatschappelijk ondernemen. Dan mag het bedrijfsleven van de overheid verwachten dat zij zorgt voor goede randvoorwaarden en meedenkt met ondernemers'.

Partnerschap

Actieve samenwerking met het bedrijfsleven is voor de uitvoering van de Bedrijventerreinen Agenda 2020 van groot belang. Publieke en private investeringen versterken elkaar. Investeringswensen en fysieke knelpunten van individuele bedrijven werken als katalysator voor herstructurering en de verduurzaming van bestaande terreinen. Was het aantal hectare geherstructureerde terreinen tot nu toe graadmeter voor een geslaagde bedrijventerreinenaanpak, in de nieuwe aanpak verschuift dit naar het aantal opgeloste knelpunten van bedrijven.

Resultaten

De provincie voert al jarenlang een actief bedrijventerreinenbeleid. In samenwerking met de Gelderse gemeenten is in iedere regio een Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) opgesteld om vraag en aanbod naar bedrijventerreinen meer in evenwicht te brengen. Dit leidde tot aansprekende resultaten. Zo is er meer dan 500 hectare aan plannen geschrapt en staat 300 hectare on hold. Voor revitalisering van bedrijventerreinen werd de afspraak met het Rijk om tot 2013 800 hectare terrein te herstructureren met 966 hectare ruimschoots gehaald. Ook vervulde de regionale samenwerkingsconstructie in de West-Achterhoek een landelijke voorbeeldfunctie.

Kansen

Met de aanscherping van het beleid wil de provincie meer vraaggericht werken, door in samenwerkingsconstructies met ondernemers, gemeenten en intermediaire organisaties, kansrijke initiatieven van Gelderse ondernemers te faciliteren.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!