Provincie investeert in minder zout in voedingsmiddelen

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Oost NV

Een consortium van Oost-Nederlandse bedrijven gaat zoutvervangende systemen voor voedingsproducten ontwikkelen.

Provincie investeert in minder zout in voedingsmiddelen

Het doel is hiermee op termijn een vermindering van ten minste 50% van het keukenzout in voedingsproducten te realiseren, zonder dat kwaliteit, veiligheid en vooral smaak inboeten. Het project ‘Go Without Salt’ zal bovendien extra werkgelegenheid opleveren in Oost-Nederland. De eerste resultaten worden vanaf 2015/2016 verwacht.

Minder hartinfarcten

De voedingsindustrie speelt een belangrijke rol bij de verlaging van het zoutgehalte in producten, omdat hiermee de zoutconsumptie (natriumchloride) door consumenten kan worden verlaagd. De gezondheidsraad adviseert een maximale inname van 6 gram keukenzout per dag, terwijl de gemiddelde Nederlander ongeveer 10 gram keukenzout per dag binnen krijgt. Een te hoge zoutinname kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, wat de kans op hart- en vaatziekten vergroot. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een daling van de dagelijkse zoutconsumptie naar 8 gram al 10% minder hartinfarcten op zou leveren!

Kennis vergroten

Terugbrengen van de hoeveelheid zout zonder aantasting van de smaak en houdbaarheid is een ingewikkeld proces, waarbij naar vele aspecten gekeken moet worden. Het project stimuleert de kennisuitwisseling tussen de verschillende spelers waardoor de economische kracht van deze bedrijven en de positie van de kennisinstellingen in Oost-Nederland versterkt wordt. Het is de bedoeling dat er aan het eind van het project een (grotendeels-)zoutvervangend systeem ontwikkeld is dat betrokken partijen in hun producten kunnen gebruiken, waarbij consumenten enthousiast zijn over de smaak en de kwaliteit.

Unieke krachtenbundeling

Een van de deelnemende bedrijven is NIZO food research dat technologieën ontwikkelt voor betere voedingsmiddelen en –processen. Het bedrijf heeft al diverse oplossingen gerealiseerd voor verlaging van zout bij behoud van smaak in brood, kaas en vlees. Volgens Business Development Manager Dave Jung is deze krachtenbundeling van bedrijven uniek. Hij verwacht tot nieuwe inzichten en innovatieve technieken op het gebied van smaak en textuur van voedsel te komen.

Maatschappelijk probleem

Partner Essensor BV meet de voorkeur van consumenten voor de smaak van producten. Het bedrijf deed al onderzoek naar zoutgebruik in broodproducten. Deelname aan dit project is voor Wim Vaessen, sensory and consumer science specialist, een logische stap. ‘Met Go Without Salt versterken we elkaars expertise en vergroten we onze kennis om samen te werken aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem.’ ‘Deelname van TNO is belangrijk vanwege de technologie waarmee snel gekeken kan worden of de houdbaarheid van de producten met minder zout nog gegarandeerd kan worden’, aldus Ronald Visschers, Programmamanager bij TNO.

EFRO-Subsidie

Het consortium bedrijven bestaande uit Essensor BV (Ede), Heinz BV (Nijmegen), Koninklijke Euroma BV (Wapenveld), NIZO food research BV (Ede), National Starch & Chemical GmbH (Hamburg) en TNO (Zeist) ontvangt voor het project ‘Go Without Salt’ 755.723 euro subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 755.722 euro van de provincie Gelderland, 500.000 euro van de provincie Utrecht en het consortium investeert zelf ruim 1,3 miljoen euro.

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!