Provincie investeert in regionaal economisch beleid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Provincie Overijssel pakt, onder het motto ‘Versterken, Vernieuwen en Verbinden', de regie van het regionaal economisch beleid met kracht op. Daarbij richt de provincie zich op de sectoren die voor de economische ontwikkeling van Overijssel en Nederland van groot belang zijn.

Provincie investeert in regionaal economisch beleid

Het gaat om High Tech systemen en materialen, Energie, Chemie/kunststoffen en gezondheidszorg/technologie. Daarnaast kiest de provincie voor verdere versterking van de sectoren die van regionaal belang zijn: Toerisme, Voedsel en de Bouw. Hiervoor is in de periode 2012 - 2015 bijna 108 miljoen euro beschikbaar.

Eerder was al € 250 miljoen beschikbaar gekomen voor investeringen in hernieuwbare energie. Daarmee bedraagt de totale investeringsimpuls voor de Overijsselse economie ruim € 350 miljoen Euro. Naast deze investeringsimpuls wordt door de provincie bezuinigd op de structurele middelen voor het economische beleid. De provincie investeert hiermee in werk voor nu en voor in de toekomst. Het zijn ondernemers en kennisinstellingen die de banen creëren. Daarom is in nauwe samenwerking met deze partijen dit economische investeringspakket tot stand gekomen. Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: "Het geeft veel energie om op deze weg verder te gaan en om samen met deze partijen te investeren in de toekomst van Overijssel."

Het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid staan in het investeringsplan van de provincie voorop. "Wij zetten ons in voor een concurrerend vestigings- en ondernemersklimaat, een wervend bedrijvenbeleid en een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Nederland moet weer in de top 5 van de kenniseconomieën in de wereld komen. Dat is het doel van het Kabinet en daar draagt het nieuwe economische beleid van provincie Overijssel in belangrijke mate aan bij."

Dankzij de inkomsten uit de verkoop van de Essentaandelen is de provincie in staat om te investeren in de Overijsselse economie. Rietkerk: "Maar willen wij ook in de toekomst hierin blijven investeren, dan moeten wij met de partners zoeken naar andere financiële arrangementen zoals leningen, garanties en participaties."

Met dit investeringspakket komt de verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 ‘De kracht van Overijssel' weer een stap dichterbij. Het pakket staat in nauwe relatie met andere provinciale kerntaken zoals:

  • De oprichting van het Energiefonds voor risicodragende investeringen en innovatieve projecten voor opwekking van nieuwe energie.
  • De investering in de innovatiedriehoek zoals UT/Kennispark, Hart van Zuid/Hengelo/Centraal station Twente/WTC.
  • De investering in de infrastructuur van Overijssel over water, weg en spoor.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!