Provincie neemt verkeerstaak over van regio Eindhoven

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: Provincie Noord-Brabant

Op 17 december 2014 stemde de Eerste Kamer in met de afschaffing van de WGR plusregio’s. Dit betekent voor Zuidoost Brabant dat de verantwoordelijkheden voor de wettelijke verkeer- en vervoerstaken zijn overgegaan naar de provincie.

Per 1 januari 2015 zijn de taken en bevoegdheden (inclusief financiën en medewerkers) overgegaan van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) naar de provincie. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten Openbaar Vervoer, Verkeersveiligheid, Fietsen, In Car, Spitsmijden en Beter bereikbaar Zuidoost-Brabant.

Zorgvuldige overdracht

De provincie Noord-Brabant en het SRE werken nu samen aan de zorgvuldige overdracht (financiële, juridische, bestuurlijke en personele zaken). Zij streven ernaar om deze overgang af te ronden vóór 1 juli 2015. Het inhoudelijke werk gaat natuurlijk gewoon door. Om de snelle overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn de betrokken medewerkers van het SRE gedetacheerd bij de provincie. De medewerkers zijn bereikbaar via de SRE-contactgegevens (mobiel telefoonnummer en e-mail) die u van hen hebt, en ook via hun e-mail adres bij de provincie.

Heeft u een vraag?

Als u een vraag heeft over de overgang van een concreet project kunt u uw vraag stellen aan de projectleider.

 • Heeft u algemene vragen over de overgang van de verkeerstaken van het SRE naar de provincie? Neemt u dan contact op met:
  Provincie: Ton Bosman, 073-6808723
  SRE: Ron Hensen, 040-2594564
 • Vragen over financiën kunt u stellen aan:
  Provincie: Dick de Bruin, 073-6812135
  SRE: Dick Rozema, 040-2594537
 • Vragen over subsidieregelingen kunt u stellen aan:
  Provincie: Bas Dikmans, 073-6808576
  SRE : Toon Kerkhoff, 06 42480209

Achtergrond

Het SRE was een van de 7 stadsregio’s van Nederland met als wettelijke basis de WGR+. In de WGR+ werden de gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant verplicht om op een aantal taken samen te werken (mobiliteit en volkshuisvesting). Naast deze wettelijke taken die volgen uit de WGR+ werkte de regio Zuidoost-Brabant ook samen aan een groot aantal vrijwillige taken. De afschaffing van de WGR+ per 1 januari 2015 betekent dat de regionale samenwerking op een aantal beleidsterreinen niet langer wettelijk verplicht is. De WGR+-taken op het terrein van mobiliteit zijn per 1 januari 2015 over gegaan naar de provincie Noord-Brabant, de taken met betrekking tot de regionale huisvestingsverordening gaan naar de individuele gemeenten in de regio. De regiogemeenten van Zuidoost-Brabant hebben uitgesproken dat met het wegvallen van de wettelijke verplichting tot samenwerking, de goede regionale samenwerking niet wordt beëindigd. Deze samenwerking heeft vorm gekregen in de Metropoolregio Eindhoven.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!