Provincie Noord-Brabant en Antwerpen tekenen samenwerkingsovereenkomst zorginnovatie

De provincies Antwerpen en Noord-Brabant kampen met dezelfde demografische uitdaging: een snel toenemende vergrijzing voor de komende decennia. Zo is een groot deel van de inwoners van beide provincies in 2035 ouder dan 65 jaar.

Provincie Noord-Brabant en Antwerpen tekenen samenwerkingsovereenkomst zorginnovatie

Op maandag 29 oktober 2018 tekenden de provincies daarom een samenwerkingsovereenkomst om te onderstrepen dat ze gezamenlijk zo veel mogelijk kans willen geven aan zorginnovatie.

Het belang van zorginnovatie

Zorginnovatie is nodig om de kwaliteit, toegankelijk en betaalbaarheid van de zorg zowel nu als in de toekomst te kunnen waarborgen. Op verschillende manieren stimuleren beide provincies daarom ondernemers, kennisinstellingen en zorgorganisaties om de krachten te bundelen en voor de brede zorgsector vernieuwende technologieën en methodieken te ontwikkelen, uit te testen en succesvol op de markt te brengen.

Grensoverschrijdende proeftuinen

Antwerpen en Noord-Brabant vinden elkaar nu al in diverse samenwerkingsverbanden. Dat is veelal via Europese projecten en grensoverschrijdende proeftuinen, waar samen met de eindgebruikers nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. “Daaruit hebben we onder andere geleerd dat de schaalgrootte heel belangrijk is om nieuwe toepassingen succesvol te implementeren,” stelt de Antwerpse gedeputeerde voor Zorginnovatie Peter Bellens, “Dankzij deze samenwerking kunnen we dat garanderen. Op die manier kunnen we meer KMO’s en MKB’s overhalen om te investeren in zorginnovatie, ook wanneer zij nog niet in deze sector actief zijn.”

Innoveren

Henri Swinkels, gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant: “In ons bestuursakkoord staat dat we maatschappelijk moeten innoveren, samen dingen uitproberen, durven experimenteren en risico’s nemen om daadwerkelijk doorbraken te realiseren. Als we dat samen doen, hebben we ook de schaalgrootte waarop dat kan, dus we zijn erg blij met deze samenwerking.”

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!