Provincie Noord-Brabant en CBS werken samen aan beter beleid met behulp van data

De provincie Noord-Brabant en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben recentelijk een intentieverklaring ondertekend waarin zij bekrachtigen samen te willen werken aan het beantwoorden van beleidsvragen met behulp van gezamenlijke kennis, data en expertise.

Provincie Noord-Brabant en CBS werken samen aan beter beleid met behulp van data

Ook andere overheden, bedrijven en inwoners kunnen deelnemen aan de samenwerking en toegang krijgen tot de databestanden van private partijen en nationale en regionale overheden.

Combineren van data leidt tot nieuwe inzichten

De provincie wil met de samenwerking Brabant nog beter in kaart brengen en op basis van die feiten beleid maken en evalueren. Om dit te realiseren gaan de provincie en het CBS daarom hun databestanden op specifieke onderwerpen aan elkaar koppelen. Het CBS beschikt als enige organisatie in Nederland over ruim 170 nationale registers met daarin informatie over bijvoorbeeld leefsituaties van inwoners van steden en wijken. Wanneer deze data wordt gecombineerd met die van lokale of regionale overheden leidt dat tot nieuwe inzichten. De komende tijd worden de mogelijkheden hiervoor verkend en verder uitgewerkt.

De inzet van data op verschillende beleidsterreinen

Op verschillende beleidsterreinen werkt de provincie Noord-Brabant al op basis van data. Zo heeft de provincie bijvoorbeeld 560 kilometer provinciale weg in kaart gebracht. Informatie die zelfrijdende auto’s in de toekomst nodig zullen hebben om zelfstandig van A naar B te geraken. Daarnaast maakt deze data ook vandaag de dag al het nodige verschil. Zo is het onderhoud van de in kaart gebrachte wegen niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper. Met behulp van het CBS kan de provincie ook van andere onderwerpen een beter beeld vormen. Voorbeelden zijn: goederenvervoer, armoede, economische groei en leegstaande panden.

Kwalitatief hoofwaardige statische informatie

Het CBS werkt inmiddels al met elf regionale en lokale overheden samen. Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van het CBS, is verheugd dat hij vanaf vandaag ook Noord-Brabant aan die lijst kan toevoegen: ‘’De vandaag ondertekende intentieverklaring laat de behoefte van Noord-Brabant aan kwalitatief hoogwaardige statistische informatie zien. Bij vele gemeenten, provincies en de rijksoverheid neemt deze behoefte toe. Overheidsorganisaties kunnen altijd, als zij dit wensen, bij het CBS terecht wanneer zij ten behoeve van hun overheidstaak behoefte aan statistiek hebben.’

Brabant: voorloper in digitalisering

Ook gedeputeerde Bert Pauli erkent het belang van deze stap: ‘Brabant is voorloper in digitalisering. Daarbij past een provinciale overheid die werken met data serieus neemt en nieuwe technieken onderzoekt. Samen met het CBS kunnen we naar verwachting nog beter weten hoe Brabant er voor staat en hoe we verbetering kunnen boeken op specifieke vraagstukken zoals krapte op de arbeidsmarkt en effectieve handhaving.’

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!