Provincie Noord-Brabant investeert in arbeidsmarkt

De provincie Noord-Brabant gaat het bedrijfsleven ondersteunen bij het behouden en later ook weer aantrekken van hoger opgeleide werknemers. Daarnaast met werkgevers, overheden en onderwijsinstellingen de beroepsbevolking stimuleren zich te blijven ontwikkelen.

Provincie Noord-Brabant investeert in arbeidsmarkt

Deze ontwikkeling moet onder meer komen uit bijscholing in digitale vaardigheden. Dit zijn twee onderdelen van een omvangrijk actieplan voor de arbeidsmarkt dat Gedeputeerde Staten 18 maart aan Provinciale Staten hebben gestuurd.

Juist op dit moment hebben ondernemers in Brabant behoefte aan een arbeidsmarkt die tegen een stootje kan, nu corona-maatregelen ook de bedrijvigheid beperken. Gedeputeerde Staten stellen voor om de komende 4 jaar € 16 miljoen te investeren in de arbeidsmarkt. De helft van dat bedrag is beschikbaar voor arbeidsmarktregio’s. UWV en gemeenten werken daarin samen voor het samenbrengen van vraag naar, en aanbod van, werk. Voorstel is om versneld € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen aan de regio’s om mensen te ondersteunen die door Corona thuis komen te zitten of hun baan (dreigen) te verliezen.

De andere helft van het bedrag wordt gereserveerd voor eigen en gezamenlijke initiatieven voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Gedeputeerde Van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): “We hebben een veerkrachtige arbeidsmarkt nodig om onze economie weerbaar te houden, ook in tijden van crisis. In de kenniseconomie van morgen maken mensen het verschil, daar moeten we zuinig op zijn. Innovatie ontstaat tenslotte tussen de oren, maar moet wel in praktijk worden gebracht. Economie is niet iets van machines en systemen, maar wordt gemaakt door mensen.”

Lees het complete artikel.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!