Provincie Noord-Brabant investeert in medische innovatie

De Provincie Noord-Brabant wil de komende twee jaar ruim 5 miljoen euro investeren in de samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en zorginstellingen bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe medische producten en diensten.

Provincie Noord-Brabant investeert in medische innovatie

Midden- en kleinbedrijf

Mkb-ondernemingen hebben een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de gezondsheidszorg. In tegenstelling tot veel grote bedrijven doen zij meer onderzoek naar nieuwe medische technologie en farmaceutische producten. Mkb-ondernemingen hebben daarentegen niet dezelfde toegang tot kennis en netwerken als grote bedrijven. Bovendien zijn voor hen de hoge kosten en lange looptijden van onderzoek moeilijker te dragen. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant willen het mkb daarom ondersteunen en stimuleren samen te werken met zorg- en kennisinstellingen. Op die manier kunnen nieuwe innovaties sneller beschikbaar komen voor patiënten. 

Ontwikkelen en toepassen

Meer dan 350 bedrijven in Brabant werken aan de ontwikkeling van medische technologie, waarvan 135 in de regio Eindhoven. Ook (bio)farmacie is een grote sector in Brabant, vooral in de regio Oss. Nieuwe en bestaande bedrijven richten zich daarnaast steeds meer op het slim gebruiken van het zelfherstellend vermogen van het lichaam (regeneratieve geneeskunde). De provincie wil met het programma mkb-ondernemers in deze kansrijke sectoren ondersteunen en bedrijven stimuleren nieuwe technologie als robotica en kunstmatige intelligentie toe te passen in de zorg.

In Roosendaal, Breda en Tilburg werken partijen samen in verschillende testomgevingen aan het toetsen, verbeteren en implementeren van zorginnovaties. Zij ontwikkelen diensten en toepassingen waardoor oudere en zieke mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Door slim gebruik van kennis en digitale data worden diagnostiek en behandelplannen beter toegepitst op het individu (therapie op maat). De focus hierbij ligt op de behandeling van kanker. De provincie wil samenwerkingsinitiatieven op deze terreinen versterken om de toepassing van technologische en sociale innovaties te versnellen.

Uitdagingen zorgstelstel

Nederland heeft een van de beste zorgsystemen ter wereld (o.a. Euro Health Consumer Index). Dit staat echter onder druk door toename van het aantal chronisch zieken, stijgende zorgkosten, een tekort aan arbeidskrachten in de sector en de toenemende vergrijzing. De vergrijzing van de Brabantse bevolking bereikt rond 2040 haar hoogtepunt: 27,5% is dan 65 jaar of ouder, tegen 19% in 2016. Nieuwe technologie en digitalisering, of een combinatie hiervan, zijn belangrijk om in de groeiende vraag naar zorg te blijven voorzien. Verwacht wordt dat de wereldwijde markt voor medische toepassingen in de komende jaren verder zal groeien. In Brabant kan het aantal bedrijven, en daarmee de werkgelegenheid, in de sector toenemen van 850 in 2018 tot 910 in 2020.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!