Provincie Noord-Brabant neemt volledige financiering TOM op zich

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ermee ingestemd dat de provincie Noord-Brabant de volledige financiering op zich neemt van de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM).

Provincie Noord-Brabant neemt volledige financiering TOM op zich

De nieuwe ontwikkelmaatschappij gaat haar inspanningen voortaan vrijwel geheel richten op de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland (AFC NP). Met deze omvorming is een bedrag van € 75 miljoen gemoeid. De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66, 50PLUS en de fractie Kerkhoff stemden voor, de fracties van de PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en OSN stemden tegen. Daarbij namen de Staten een motie van GroenLinks aan die het college verzoekt om over twee jaar een voortgangsrapportage op te stellen over de investering.

Tegenvallende investeringen

TOM is een samenwerkingsverband van de provincie en ZLTO. De hoofddoelstelling van de TOM is het realiseren van duurzame glastuinbouwpercelen. De rendementen in de glasgroenteteelt stonden de afgelopen jaren onder druk. Als gevolg hiervan investeerden bedrijven minder dan verwacht. Dit dwingt de provincie als aandeelhouder van de TOM om een standpunt in te nemen over de toekomst van de maatschappij.

Nieuwe ontwikkelmaatschappij

De TOM wordt omgevormd tot een maatschappij die volledig door de provincie gefinancierd wordt. Naast de provincie Noord-Brabant blijft ook NCB-Ontwikkeling aandeelhouder Op deze manier moet de ontwikkeling van het projectgebied voor glastuinbouw in het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland (AFC NP) veilig gesteld worden. Dit is van belang voor de duurzame productie van groenten, de werkgelegenheid in West-Brabant, en om het AFC NP te kunnen laten uitgroeien tot een productie- en innovatiecentrum van de biobased economy.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!