Provincie Noord-Brabant stimuleert een duurzame, circulaire economie

De provincie Noord-Brabant heeft onderzocht hoe zij nog beter kan bijdragen aan een duurzame en circulaire economie en gaat daarom drie sectoren stimuleren efficiënter om te gaan met grondstoffen.

Provincie Noord-Brabant stimuleert een duurzame, circulaire economie

De provincie Noord-Brabant wil dat overheden, inwoners en bedrijven in Brabant grondstoffen en materialen vaker en slimmer hergebruiken. Dit moet de economie verduurzamen en meer concurrerend maken. De provincie steunt daarom bedrijven die nieuwe producten en processen ontwikkelen die bijdragen aan dit doel en heeft nu bekeken hoe zij dit nog beter kan doen. Zij wil daarbij inspelen op actuele ontwikkelingen en initiatieven van de rijksoverheid.

Drie sectoren

In Brabant is nog veel winst te behalen in de bouw, maakindustrie en voedselproductie, inclusief agrarische sector. De provincie Noord-Brabant gaat zich daarom meer richten op bedrijven in deze drie sectoren. De provincie reserveert € 400.000 om in 2019 te investeren in projecten die daarbij aansluiten. Zij zet daarmee een eerste stap in de uitvoering van de nieuwe plannen.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.