Provincie Noord-Brabant zoekt deelnemers om spookfiles te voorkomen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Zo’n 30 tot 40% van de files op de A58 is een zogenaamde spookfile, een file zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding. De A58 is daarmee zeer geschikt als praktijklab om nieuwe technieken voor een betere doorstroming en veiligheid te testen.

Provincie Noord-Brabant zoekt deelnemers om spookfiles te voorkomen

Sinds enkele weken zijn daarom 3 spookfile-app’s beschikbaar van de aanbieders FlowPatrol, SmartCAR en ZOOF. Deze app’s zijn gratis via de app stores te installeren op een smartphone. Via de app worden weggebruikers tijdig gewaarschuwd om snelheid te minderen vanwege opkomende drukte. Door dit advies op te volgens, worden schokeffecten in het verkeer voorkomen en rijdt het verkeer meer gelijkmatig door.

Uitnodiging

De komende dagen ontvangen nog eens 6.000 weggebruikers in de regio Tilburg – Eindhoven een uitnodiging om deel te nemen aan het project Spookfiles A58. Deze personen maken regelmatig gebruik van de A58 en kunnen door deelname aan de praktijkproef de spookfiles op deze snelweg verminderen door een persoonlijke snelheidsadvies op te volgen.

Massa maken

Enkele weken geleden ontving een eerste groep mensen al een uitnodiging om mee te doen aan de praktijkproef Spookfiles A58. Inmiddels rijden zo’n 700 mensen met de spookfile-app van FlowPatrol, SmartCAR of ZOOF. Deelnemers van het eerste uur nemen deel aan een belangrijke testfase. Door de app te gebruiken, helpen ze mee om de technieken te verbeteren en uit te breiden. Gedeputeerde Van Heugten: “Om te testen of door een snelheidsadvies op maat spookfiles ook echt kunnen verminderen, is het van belang dat meer weggebruikers aan de test meedoen. Willen we echt veranderingen in de verkeerssituatie zien, dan moet minimaal 2% van de weggebruikers het snelheidsadvies dat de app’s geven opvolgen. Dat zijn zo’n 1500 mensen, dus we moeten als het ware meer massa maken. Daarom nodigen we meer mensen uit om deel te nemen aan de proef.”

Spookfiles

Uiteindelijk is het de ambitie om met dit project een basis te leggen voor slimme technieken die zorgen voor betere verkeersdoorstroming in Nederland en Europa. Zelf merken deelnemers in eerste instantie vooral dat ze gelijkmatiger over de A58 kunnen rijden. De verwachting is dat wanneer meer deelnemers het advies opvolgen de effecten in het verkeer beter merkbaar zijn.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Het project Spookfiles A58 wordt uitgevoerd onder de hoede van de provincie Noord-Brabant. Het is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij het project ontwikkelen bedrijven, overheid en kennisinstellingen spookfile-apps, gebaseerd op innovatieve Talking Traffic-technieken. Talking Traffic is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Ze kunnen zo samenwerken om onder andere filevorming te verminderen.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!