Provincie Oost-Vlaanderen wordt partner van Smart Delta Resources

Op maandag 5 november werd in het Nederlandse Middelburg een memorandum ondertekend waarbij de Provincie Oost-Vlaanderen toetreedt tot het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources. Dat meldt North Sea Port.

Provincie Oost-Vlaanderen wordt partner van Smart Delta Resources

Deze ondertekening gebeurde in het kader van de Vlaams-Nederlandse top, het tweejaarlijks overleg tussen de minister-president van Vlaanderen, Geert Bourgeois, en de minister-president van Nederland, Mark Rutte.

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerkingsverband van elf grote bedrijven uit Zuid-West Nederland en Oost-Vlaanderen die hun energie- en grondstoffenverbruik willen reduceren via industriële symbiose. Bedrijven uit de staal, chemie, voeding en energiesector streven via SDR naar het optimaliseren van hun productieprocessen door de uitwisseling van rest- en materiaalstromen. Op deze wijze willen de SDR-bedrijven bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en in 2050 een CO2-reductie realiseren van 80 tot 95%. Deze doelstellingen willen ze bereiken door projecten te realiseren gericht op het gebruik en de opslag van CO2, een toekomstgerichte infrastructuur voor energie en waterstof en een circulair gebruik van grondstoffen.

Extra stimulans

CEO Anton van Beek, voorzitter van SDR: “Wij zijn bijzonder verheugd met de toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot Smart Delta Resources. Daarmee wordt het belang van de samenwerking van bedrijven en overheden onderlijnd en kan de realisatie van de klimaatdoelen voor 2050 worden bevorderd. De toonaangevende industriële bedrijven, die in SDR verband werken aan de grote opgave om de CO2 emissies te gaan reduceren krijgen hiermee een extra stimulans om daar aan verder te werken.”

Oost-Vlaanderen klimaatgezond

Het initiatief Smart Delta Resources draagt bij aan de ambitie van Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Economie: “Door in te zetten op een klimaat-innovatieve economie wil de provincie Oost-Vlaanderen initiatieven ondersteunen die een positieve invloed hebben op de CO2-uitstoot van onze bedrijven. De samenwerking binnen Smart Delta Resources sluit hier naadloos op aan. Samen staan we sterk om de klimaatuitdagingen aan te pakken en nieuwe economische kansen te creëren in Vlaanderen en Nederland.”

Betrokken partijen

De deelnemende bedrijven aan Smart Delta Resources zijn ArcelorMittal, Cargill, Engie Electrabel, DOW Benelux, ICL-IP, LambWeston, Sabic, Suiker Unie, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery. Het initiatief wordt ondersteund door de grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port, de Provincies Oost Vlaanderen, Zeeland en Impuls Zeeland.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!