Provincie reserveert 6 miljoen voor biobased projecten

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Zeeland

Om alle Biobased initiatieven tot uitvoering te brengen is in september het Uitvoeringsbureau Biobased Economy opgestart. De Provincie Zeeland, Zeeland Seaports, NV Economische Impuls Zeeland, Hogeschool Zeeland en het bedrijfsleven in Zeeland zoeken nadrukkelijk de samenwerking met buurregio's in Nederland en Vlaanderen.

Provincie reserveert 6 miljoen voor biobased projecten

Biobased Economy is een economie gebaseerd op groene grondstoffen, bioraffinage en een verduurzaming van de procesindustrie. De Provincie Zeeland heeft zes miljoen euro gereserveerd voor biobased projecten en heeft samen met partners een Uitvoeringsbureau opgericht.

Gedeputeerde Ben de Reu: 'De samenwerking met onze buren in Nederland en Vlaanderen wordt uiteraard gecontinueerd, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de uitvoering van projecten in Zeeland te versnellen'. Gedeputeerde De Reu wil daarbij tegemoet komen aan het signaal dat met name het bedrijfsleven eind juni 2011 heeft afgegeven. 'Ik merk dat er duidelijk trekkracht is vanuit de bedrijven en dat we de voorsprong die we hebben moeten benutten'.

Het Uitvoeringsbureau heeft vier doelen:

  • Nog meer bedrijven betrekken bij projecten en beschikbare faciliteiten door voorlichtingsbijeenkomsten aan MKB en aan grotere bedrijven, voor de komende maanden staan daarvoor al verschillende evenementen op stapel
  • Het versnellen van de uitvoering van projecten uit de Agenda Biobased Economy Zuidwest-Nederland - 'Agro meets Chemistry', onlangs zijn er naast de al lopende projecten een aantal nieuwe projecten in uitvoering gegaan
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van middelen die nationaal en Europees beschikbaar komen en ook de hulp van de Rijksoverheid, bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en de lobby in Europa optimaal benutten
  • Optimaal gebruik te maken van kennis en faciliteiten die in de buurregio's beschikbaar zijn of tot ontwikkeling komen


Over het Uitvoeringsbureau
Het Uitvoeringsbureau bestaat uit medewerkers van NV Economische Impuls Zeeland, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland. Het uitvoeringsbureau werkt samen met experts uit andere organisaties zoals Kamer van Koophandel, Syntens, Bio Base Europe, kennisinstellingen en individuele bedrijven. Het uitvoeringsbureau is aanspreekpunt voor partijen in de regio die een bijdrage willen leveren aan de Biobased Economy.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!