Provincie sluit samenwerkingsovereenkomst Social Return af

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: IBN

De provincie Noord-Brabant heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor social return bij aanbestedingen. Marian Zoodsma, directeur bedrijfsvoering van de provincie, tekende hiervoor op 9 juli een overeenkomst met het Adviespunt Social Return.

Provincie sluit samenwerkingsovereenkomst Social Return af

Dit adviespunt wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeuren van de drie bedrijven IBN, Weener XL en WSD, resp. Maarten Gielen, Sjoerd van het Erve en Jan Simons. Zij treden ook op namens de andere 8 sw-bedrijven in de provincie Noord-Brabant. Deze samenwerking van de provincie met alle provinciale sw-bedrijven is uniek in Nederland.

Adviespunt Social Return

De provincie Noord-Brabant wil met social return-afspraken haar bijdrage leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De provincie onderschrijft de intentie van de Participatiewet en vindt het essentieel om mensen in staat te stellen zoveel mogelijk zelfstandig mee te doen in de samenleving. Het Adviespunt Social Return gaat de provincie hierbij helpen. Dit adviespunt is een samenwerkingsverband met de bedrijven IBN, Weener XL en WSD. Via de contacten met de andere Brabantse sw-bedrijven is dekking over de hele provincie gerealiseerd.

Bijdrage

Van elke leverancier wordt een bijdrage verwacht in de vorm van social return. In principe gaat het om een bedrag van minimaal 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw. Het Adviespunt Social Return gaat op verzoek van de provincie de haalbaarheid van de 5% bij individuele aanbestedingen toetsen en monitort de realisatie van de afgesproken social return-invulling. Voor het bedrijfsleven is het prettig één aanspreekpunt te hebben en hulp te krijgen bij de invulling van social return.

Invulling

Er zijn verschillende mogelijkheden om social return in te vullen. Van het aangaan van arbeids- of detacheringsovereenkomsten met groepen mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, tot het bieden van leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL-opleidingen, VSO en/of praktijkscholen tot het verstrekken van opdrachten aan een sw-bedrijf of Social Enterprise. De exacte invulling vraagt om maatwerk, waarvoor de leveranciers voortaan terecht kunnen bij het Adviespunt Social Return.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!