Provincie steunt biobased economy met expertise en subsidies

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Gelderland

Biobased produceren betekent dat fossiele brand- en grondstoffen zo veel mogelijk worden vervangen door biomassa: gewassen (zoals planten) en reststromen uit de landbouw, landschap en voedingsmiddelenindustrie.

Provincie steunt biobased economy met expertise en subsidies

Plastic rol uitrollen in tuinbouwkas; bron provincie GelderlandOok is tijdens de bijeenkomst het Business collaboration platform geïntroduceerd. Bovendien konden de deelnemende bedrijven tijdens deze bijeenkomst hun vindingen, zorgen en vragen delen en kennis en ervaringen uitwisselen.

Digitaal platform

Met het digitale Business collaboration platform wordt kennisuitwisseling tussen bedrijven en kennisinstellingen mogelijk gemaakt. Vragen over de werking van een marktonderzoek, het vinden van een goede match met een ander bedrijf, certificering of financieringsconstructies kunnen via het platform beter worden beantwoord.

Wat doet de provincie?

De provincie subsidieert bedrijven die producten op de markt brengen gemaakt uit biomassa. Deze producten passen in een biobased economy waar fossiele grondstoffen zoveel mogelijk worden vervangen door biomassa gewonnen uit gewassen en reststromen uit de landbouw, het landschap en de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast werkt de provincie samen met de HAN aan de opzet van het digitale platform Business collaboration platform, voorheen GreenCOin. Zo draagt de provincie bij aan de uitvoering van het landelijke Innovatiecontract Biobased Economy.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!